Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Grudzie? 2014
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Grudzie? 2014 Email

WYCIECZKA EDUKACYJNA 
DO TEATRU DRAMATYCZNEGO
IM. ALEKSANDRA W?GIERKI W BIA?YMSTOKU

13 grudnia 2014 roku s?uchacze semestrów: 1LO1, 2LO3a i 3LO5b obejrzeli spektakl teatralny pod tytu?em „Szalone no?yczki” w re?yserii Piotra D?browskiego, który by? wystawiany  w  Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra W?gierki w Bia?ymstoku. 

Akcja „Szalonych no?yczek” rozgrywa si? w salonie fryzjerskim Antoniego Wzi?tego w Bia?ymstoku przy ulicy Lipowej. Punktem  kulminacyjnym przedstawionej historii  staje si? morderstwo, którego dokonuje jeden z bohaterów. Ka?da z obecnych na scenie osób jest podejrzana.     Widzowie uczestnicz? w przes?uchiwaniu kolejnych ?wiadków, ustalaj? przebieg wydarze? i wreszcie – podejmuj? decyzj? dotycz?c?  werdyktu. 

„Szalone no?yczki” to  pe?en humoru spektakl oparty na interakcji pomi?dzy publiczno?ci? a aktorami. Jako widzowie uczestniczyli?my w opowiedzianej przez artystów historii lecz nie tylko... zako?czenie przedstawienia zale?a?o bowiem od nas.

Serdecznie zach?cam do obejrzenia „Szalonych no?yczek”.

EWA CHOCIEJ

  W dniach 08 listopada – 14 grudnia 2014 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego wzi??o udzia? ogólnopolskiej akcji pomocy ?wi?tecznej „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, organizowanej przez Polski Czerwony Krzy?. Dzi?ki Pa?stwa ?yczliwo?ci z zebranej ?ywno?ci, s?odyczy i zabawek zosta?y przygotowane paczki ?wi?teczne, które rozdano dzieciom z najubo?szych rodzin.

 

Wszystkim ofiarodawcom, za okazany gest dobroci, serdecznie dzi?kujemy.

„Cz?owiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli si? z innymi”.

Koordynatorzy akcji
Monika Czuba
Aneta Nartowicz

 

  „Bóg si? rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obna?ony!

Ogie? krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Niesko?czony”.WIGILIE KLASOWE

 

20 grudnia 2014 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku podczas zaj?? w budynku przy ulicy Sokólskiej  s?uchacze semestrów: 3LO5b, 1Sp1od (kierunek - opiekunka dzieci?ca) i 2Sp2od (kierunek - opiekunka dzieci?ca) spotkali si? przy wigilijnych sto?ach, by razem cieszy? si? z nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Na Klasowych Wigiliach obecne by?y: Pani Dyrektor Bo?ena Barbara Krasnod?bska i Pani Wicedyrektor El?bieta Leszczy?ska.

W atmosferze wzajemnej ?yczliwo?ci zebrani wypowiadali s?owa najlepszych ?ycze?, dzielili si? op?atkiem i wreszcie zasiedli do suto zastawionych sto?ów.  W?ród przygotowanych potraw dominowa?y dania tradycyjne.

Takie spotkania przypominaj? nam o szczególnym charakterze ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Ucz?  wzajemnego szacunku, otwieraj? na potrzeby innych i sprzyjaj? integracji.

Dzi?kujemy s?uchaczom za to, ?e w okresie przed?wi?tecznych przygotowa? znale?li czas na zorganizowanie Szkolnych Spotka? Wigilijnych.

EWA CHOCIEJ


 
 
Top!
Top!