Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szko?y Zawodowców arrow Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 5 listopada 2014 roku
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 5 listopada 2014 roku Email
Program szkolenia:

1. Arkusz do analizy programu nauczania pod k?tem realizacji efektów kszta?cenia zapisanych w podstawie programowej i programie nauczania.
2. Procedura przeprowadzania egzaminów semestralnych.
3. Pomiar dydaktyczny w odniesieniu do programu nauczania.
4. Przyk?ady zada? na egzamin pisemny.
5. Przyk?ady pyta?/zada? na egzamin ustny.
6. Dyskusja.

Szkolenie prowadzi? Jerzy Mantur - kierownik Pracowni Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku we wspó?pracy z Anet? Nartowicz - przewodnicz?c? Komisji Przedmiotów Zawodowych.

G?ównym celem szkolenia by?o przypomnienie taksonomii celów kszta?cenia i u?ci?lenie zasad sprawdzania i oceniania osi?gni?? szkolnych s?uchaczy.

Szkolenie cieszy?o si? du?ym zainteresowaniem w?ród nauczycieli. Skorzysta?o z niego 28 nauczycieli.
 
 
Top!
Top!