Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szko?y Zawodowców arrow Druga cz??? szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 27 listopada 2014 roku
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Druga cz??? szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 27 listopada 2014 roku Email
27 listopada 2014 r. odby?a si? druga cz??? szkolenia zorganizowanego przez Pracowni? Bada? Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji we wspó?pracy z Komisj? Przedmiotów Zawodowych. W szkoleniu wzi?li udzia? nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia by?o przybli?enie i utrwalenie zasad konstruowania zada? na egzaminy semestralnie oraz egzaminy próbne potwierdzaj?ce kwalifikacje w zawodzie.

Plan szkolenia:
1.  Efekty kszta?cenia z podstawy programowej na przyk?adzie wybranych zawodów.
2.  Analiza tre?ci kszta?cenia.
3.  Przyk?ady zada? do cz??ci pisemnej i cz??ci praktycznej egzaminu zawodowego dla wybranych zawodów.
4.  Metodologia opracowywania zada?.
5.  Planowanie testu sprawdzaj?cego.
6.  Cechy dobrego testu.
7.  Najcz??ciej pope?niane b??dy.
8.  Warstwowo-liniowa interpretacja punktowych wyników testowania.
9.  Dyskusja.

W szkoleniu wzi??o udzia? 32 nauczycieli.
 
 
Top!
Top!