Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow Projekt "Szko?a zawodowych perspektyw"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Projekt "Szko?a zawodowych perspektyw" Email

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku przyst?pi?o do realizacji projektu „Szko?a zawodowych perspektyw”.

W ramach ww. przedsi?wzi?cia dwóch doradców zawodowych z LCDZ: Beata Sa?czyk i Agnieszka Budnik uczestnicz? w kursie „Szko?a zawodowych perspektyw”. Kurs ten w terminie 28.11.2014 r. – 02.03.2015 r.  w formie e-learningu prowadzi Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Program kursu obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:
1. Poradnictwo zawodowe w systemie o?wiaty – regulacje prawne.
2. Jako?? i standaryzacja us?ug w poradnictwie edukacyjno – zawodowym.
3. Klasyfikacje wspó?czesnych koncepcji rozwoju zawodowego i wyboru zawodu.
4. Poradnictwo oraz doradztwo zawodowe w Polsce i w Unii Europejskiej.
5. Praktyczne umiej?tno?ci mi?dzykulturowe doradcy zawodowego.
6. Psychologia w pracy doradcy zawodowego.
7. Metodyka poradnictwa zawodowego. Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym.
8. Ewaluacja pracy doradcy zawodowego.
Zaliczenie poszczególnych tematów odbywa si? w formie testu (quizu).

Drug? inicjatyw? w ramach projektu „Szko?a zawodowych perspektyw” jest konkurs pod ww. nazw?. Pracownicy LCDZ przyst?pili do planowania realizacji poszczególnych zada? konkursowych przy wspó?pracy innych pracowników Centrum Kszta?cenia Ustawicznego
w Bia?ymstoku.

 
 
Top!
Top!