Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow "Tydzie? na Rzecz Kariery" - IV edycja
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

"Tydzie? na Rzecz Kariery" - IV edycja Email

W dniach 2-6 marca 2015 r. po raz czwarty organizowany jest w Bia?ymstoku „Tydzie? na Rzecz Kariery”. Przedsi?wzi?cie wspó?organizowane i koordynowane przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku skierowane jest do uczniów klas III gimnazjum, stoj?cych przed wyborem dalszej drogi kszta?cenia. Celem „Tygodnia…” jest wsparcie m?odzie?y gimnazjalnej w ?wiadomym wyborze ?cie?ki edukacyjnej i zawodowej, poprzez umo?liwienie jej bezpo?redniego kontaktu ze ?wiatem zawodów. W ramach Tygodnia na Rzecz Kariery zorganizowane zostan? dla uczniów szkó? gimnazjalnych:

·       Warsztaty w szko?ach ponadgimnazjalnych zawodowych

·       Spotkania z przedstawicielami zawodów

·       Wycieczki zawodoznawcze do pracodawców

Warsztaty w szko?ach ponadgimnazjalnych zawodowych polegaj? na obserwacji czynno?ci zawodowych, demonstrowanych przez nauczycieli zawodu/uczniów lub bezpo?rednim kontakcie ze stanowiskiem pracy, na którym uczniowie danej szko?y nabywaj? umiej?tno?ci zawodowe. W dniach 2-6 marca 2015 r. od godz.13.00 swoj? ofert? prezentowa? b?d?:

-  Zespó? Szkó? Handlowo-Ekonomicznych w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Budowlano-Geodezyjnych w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Gastronomicznych w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Elektrycznych w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Rolniczych CKP w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Mechanicznych CKP Nr 2 w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Zawodowych Nr 2 w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Technicznych w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych z Oddzia?ami Integracyjnymi w Bia?ymstoku

-  Zespó? Szkó? Zawodowych Nr 5 w Bia?ymstoku

 

Spotkania z przedstawicielami zawodów odb?d? si? w dniach 3-4 marca 2015 r. w auli Zespo?u Szkó? Nr 16 i Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szko?a Talentów” w Bia?ymstoku. Specjali?ci nauk fizycznych, matematycznych, technicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych zaprezentuj? zawody: architekt, in?ynier biomedyczny, grafik projektowy, informatyk, administrator baz danych, programista.

 

Wycieczki zawodoznawcze zorganizowane zostan? do bia?ostockich pracodawców w dniach 2, 5, 6 marca 2015 r. Uczniowie b?d? mieli okazj? uzyska? informacje na temat dzia?alno?ci firm ChM Sp. z o.o, i Rycar Sp. z o.o., obejrze? stanowiska pracy, jak równie? pozna? wymagania stawiane kandydatom do pracy. Firma ChM Sp. z o.o., która produkuje innowacyjne implanty i narz?dzia dla ortopedii oraz traumatologii, zaprezentuje m.in. tajniki druku 3D, natomiast firma Rycar Sp. z o.o. zajmuje si? serwisem, doradztwem, obs?ug? i napraw? aut oraz sprzeda?? aut i motocykli.

Informacji dotycz?cych organizacji „Tygodnia na Rzecz Kariery” udziela Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego/Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Kontakt:

- tel.: (85) 743 67 85, w. 24, 23

- e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

 
 
Top!
Top!