Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow IV edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy Email

Organizatorzy IV Edycji Olimpiady: Pracownia Bada?, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku we wspó?pracy z Biurem Poselskim Pos?a do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej, Wydzia?em Prawa Uniwersytetu w Bia?ymstoku, Wy?sz? Szko?? Finansów i Zarz?dzania w Bia?ymstoku, Wojewódzkim Urz?dem Pracy w Bia?ymstoku, Pa?stwow? Inspekcj? Pracy Okr?gowym Inspektoratem Pracy w Bia?ymstoku i Podlaskim Zwi?zkiem Pracodawców, zako?czyli realizacj? IV Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Ide? przy?wiecaj?c? Olimpiadzie jest pog??bianie wiadomo?ci i umiej?tno?ci przez uczniów szkó? ponadgimnazjalnych niezb?dnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy.

​Wi?cej informacji

 

 
 
Top!
Top!