Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow Wyniki eliminacji okr?gowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczo?ci - Blok B Wynalazczo??
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Wyniki eliminacji okr?gowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczo?ci - Blok B Wynalazczo?? Email

Bia?ostocki Park Naukowo-Technologiczny
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony W?asno?ci Przemys?owej


ELIMINACJE OKR?GOWE OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZO?CI
30 marca 2015 r.

 

30 marca 2015 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Bia?ostockiej odby?y si?  eliminacje okr?gowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczo?ci – blok B Wynalazczo??. Przyst?pi?o do nich dwunastu uczestników z czterech szkó? województwa podlaskiego: Zespo?u Szkó? Mechanicznych Centrum Kszta?cenia Praktycznego Nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku, Zespo?u Szkó? Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Bia?ymstoku, Zespo?u Szkó? im. Boles?awa Podedwornego w Nie?kowie i IV Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Cypriana Kamila Norwida w Bia?ymstoku. Ka?dy z uczestników przyst?pi? do cz??ci pisemnej Olimpiady. Cz??? pisemna sk?ada?a si? z testu i trzech zada? praktycznych. Test zawiera? 30 zada? punktowanych 0-1. Po oddaniu testu uczestnik otrzymywa? trzy zadania praktyczne punktowane 0-10. W trakcie rozwi?zywania zada? praktycznych móg? korzysta? z ustawy Prawo w?asno?ci przemys?owej. ??czny czas trwania etapu pisemnego wynosi? 90 minut. Dziesi?ciu uczestników z najwy?sz? liczb? punktów przesz?o do cz??ci ustnej. Ka?dy uczestnik cz??ci ustnej odpowiada? na trzy wylosowane pytania, za które móg? uzyska? maksymalnie 15 punktów.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady laureatami okr?gowymi Olimpiady zostali uczniowie, którzy zaj?li miejsca I, II i III uzyskuj?c najwy?szy ??czny wynik z obu cz??ci eliminacji okr?gowych (z cz??ci pisemnej i z cz??ci ustnej). Finalistami okr?gowymi Olimpiady zostali uczniowie, którzy zaj?li miejsca od IV do X.

Komitet Okr?gowy Olimpiady wy?oni? trzech Laureatów okr?gowych Olimpiady i siedmiu Finalistów okr?gowych Olimpiady. S? to:

I Karol D?bowski – ucze? Zespo?u Szkó? Mechanicznych Centrum Kszta?cenia Praktycznego Nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku
II Adam Jacewicz – ucze? Zespo?u Szkó? Mechanicznych Centrum Kszta?cenia Praktycznego Nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku
III Bartosz Gembicki – ucze? Zespo?u Szkó? Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Bia?ymstoku IV Piotr Sadowski – ucze? Zespo?u Szkó? im. Boles?awa Podedwornego w Nie?kowie

V Maciej Przemys?aw Wierzbicki –  ucze? Zespo?u Szkó? im. Boles?awa Podedwornego w Nie?kowie
V Marek Ustymowicz – ucze? Zespo?u Szkó? Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Bia?ymstoku
VII Micha? Godun – ucze? IV Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Cypriana Kamila Norwida w Bia?ymstoku
VII Maciej ?ukaszewicz – IV Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Cypriana Kamila Norwida w Bia?ymstoku
IX Karol Bryzgiel – ucze? Zespo?u Szkó? Mechanicznych Centrum Kszta?cenia Praktycznego Nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku
X Damian ?liwowski – ucze? Zespo?u Szkó? Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Bia?ymstoku

 


 
  
   
   
  

 

 

 
 
Top!
Top!