Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Rok Szko?y Zawodowc闚 arrow Lekcja otwarta na kierunku kszta?cenia opiekunka dzieci?ca
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Lekcja otwarta na kierunku kszta?cenia opiekunka dzieci?ca Email

25.04.2015 r. panie: Monika Nowakowska i Maria Kazberuk przeprowadzi?y lekcj? otwart? z udzia?em rodziców i dzieci niepe?nosprawnych.

W czasie zaj?? otwartych omawiane by?y ca?o?ciowe zaburzenia rozwoju (czr)  jako problemu​ wspó?czesnego ?wiata oraz zadania zespo?u terapeutycznego i jego metody pracy.

S?uchaczki pod kierunkiem nauczycielek przygotowa?y bardzo ciekawe prezentacje poszczególnych zagadnie? z obszaru tematu zaj??. Obecni na zaj?ciach rodzice podzielili si? do?wiadczeniami z zakresu uzyskania diagnozy, prowadzonej terapii oraz codziennego funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecny na zaj?ciach niemówi?cy autysta - student prawa, opowiada? o swoich ?yciowych zmaganiach wykorzystuj?c alternatywne metody komunikowania si?. 

Bardzo niekonwencjonalnie przeprowadzone zaj?cia pozwoli?y w pe?ni zrealizowa? zak?adane efekty kszta?cenia. S?uchaczki pozyska?y praktyczn? wiedz? z zakresu funkcjonowania, metod terapii oraz sposobu od?ywiania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Konspekt zaj??
Kwiecie? miesi?cem autyzmu
Diagnoza autyzmu, zespo?u Aspergera
Metody leczenia zespo?u Aspergera
Dieta w zespole Aspergera
Zespó? Aspergera objawy
Zespó? terapeutyczny

 

 
 
Top!
Top!