Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Rok Szko?y Zawodowców arrow Nasz udzia? w Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowo?ci
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Nasz udzia? w Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowo?ci Email

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego ju? po raz czwarty by?o organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowo?ci. Konkurs odby? si? 28 marca 2015 r. Jak przysta?o na innowacyjn? placówk?, zosta? on przeprowadzony z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Konkurs sk?ada? si? z II cz??ci tzn. z 20 pyta? testowych i cz??ci praktycznej, gdzie s?uchacze zmierzyli si? z dekretowaniem operacji gospodarczych. Dzi?ki udzia?owi w konkursie s?uchacze maj? mo?liwo?? rywalizacji, a tak?e sprawdzenia swojej wiedzy przed czekaj?cym ich egzaminem zawodowym. W tegorocznym konkursie udzia? wzi??o 110 s?uchaczy z 14 Centrów z ca?ej Polski. Rywalizacja w tym roku by?a zaci?ta, s?uchacze jak zwykle wykazali si? du?? wiedz? i zaanga?owaniem. Najlepsza tym razem okaza?a si? s?uchaczka ze Gda?ska Pani Stanis?awa Ejsmont, kolejne miejsca na podium zdobyli reprezentanci Lublina oraz Gda?ska.

Nasza s?uchaczka Joanna Bo?truczyk uplasowa?a si? na czwartej pozycji. 

Wyniki [PDF]

www.cku.wodz.pl

 
 
Top!
Top!