Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Maj 2016
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Maj 2016 Email

Pani Katarzyna Wo?kowycka oraz s?uchacz pi?tego semestru III Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych – pan J. Fiszer zostali wyró?nieni w ogólnopolskim konkursie  „Odkry? pi?kno kobieco?ci”. Z tej okazji 12 maja 2016 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby? si? wernisa? pani Katarzyny Wo?kowyckiej. Wystaw? po?wi?con? tematyce kobieco?ci otworzy?a pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – dyrektor Centrum, która wr?czy?a Autorce wyró?nienie przyznane przez Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie.  Katarzyna Wo?kowycka to bia?ostocka malarka, plastyk, pedagog z wieloletnim do?wiadczeniem, nauczycielka wiedzy o kulturze w Zespole Szkó? Elektrycznych w Bia?ymstoku. Prowadzi warsztaty plastyczne i edukacyjne w Operze i Filharmonii Podlaskiej z dzie?mi i m?odzie??.

Wystaw? mo?na ogl?da? do ko?ca maja 2016 roku
w sali 115 przy ulicy Sokólskiej 1.
24 maja 2016 roku o godzinie 9:30 w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku przy ulicy Sokólskiej 1 odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie Konkursu Plastycznego pt. „Moja rodzina” zorganizowanego przez Bia?ostock? Akademi? Rodziny.

Na konkurs nap?yn??o 157 prac plastycznych w trzech kategoriach:
I – dzieci do lat 6 (58 zg?osze?)
II – dzieci od 7 do 9 lat (55 zg?osze?)
III – dzieci od 10 do 12 lat (44 zg?osze?).

Wszystkie nades?ane prace znakomicie oddawa?y temat przewodni konkursu, wiele z nich wyró?nia?o si? nie tylko walorami estetycznymi, lecz tak?e wyra?a?y emocje i wi?zi ??cz?ce cz?onków rodziny. Po burzliwych naradach jury wy?oni?o nast?puj?cych laureatów:

Kategoria I
miejsce 1 – Maja Borawska
miejsce 2 – Pawe? Gierasimowicz
miejsce 3 – Karolina Juszkiewicz

Kategoria II
miejsce 1 – Gabriela Morchal
miejsce 2 – Julia Bancer
miejsce 3 – Paulina Potocka

Kategoria III
miejsce 1 – Damian Szubzda
miejsce 2 – Szymon Danilczuk
miejsce 3 – Hanna Gontowska.

Organizatorzy konkursu postanowili wyró?ni? wszystkich uczestników konkursu okoliczno?ciowymi upominkami. Wszystkim dzieciom,  ich rodzicom oraz opiekunom dzi?kujemy za tak liczny udzia? w konkursie, a tak?e gratulujemy pomys?owo?ci i talentów. 

 

 
 
Top!
Top!