Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekt arrow Nab鏎 do projektu Erasmus + "Technical and Vocational Skills Development"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Nab鏎 do projektu Erasmus + "Technical and Vocational Skills Development" Email

 

 

Uprzejmie informujemy, i? od 1 pa?dziernika 2016 r.  Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku realizuje mi?dzynarodowy Projekt Partnerski programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne, sektor Kszta?cenie i szkolenie zawodowe o numerze 2016-1-PL01-KA202-026837 pt. Technical and Vocational Skills Development  . Warto?? projektu to 113 160,00 euro.

W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:
-    Professional High School of Tourism ”Aleko Konstantinov” z Bu?garii;
-    Synthesis Center for Research and Education LTD z Cypru;
-    Instituto Provincial de Educacion Permanente de Cadiz z Hiszpanii;
-    Turk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Turcji;
-    Solski Center Slovenske Konjice-Zrece ze S?owenii.

Koordynatorem projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

Cele projektu to:
- motywowanie osób doros?ych do nauki j?zyków obcych
- analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwi?kszenia szans absolwentów na zatrudnienie;
- rozwój kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych uczniów/s?uchaczy instytucji partnerskich;
- poznanie kultury, historii, tradycji pa?stw partnerskich;
- budowanie wi?zi europejskiej;
- wymiana do?wiadcze? w zakresie kszta?cenia zawodowego osób doros?ych;
- przezwyci??enie uprzedze?.
 
Projekt zak?ada udzia? 30 osób doros?ych – s?uchaczy CKU, którzy chc? rozwin?? swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, poszerzy? umiej?tno?ci j?zykowe, a tak?e pozna? pa?stwa partnerskie.
Czas trwania: 1 pa?dziernik 2016 – 30 wrzesie? 2018.
 
W ramach projekty planujemy:
- zaj?cia blended learning z j?zyka angielskiego zawodowego;
- zaj?cia komputerowe;
- zaj?cia warsztatowe rozwijaj?ce kompetencje kluczowe uczniów/s?uchaczy w poszczególnych obszarach;
- zaj?cia warsztatowe z fotografii, r?kodzie?a ludowego,
- spotkania mi?dzynarodowe.
 
Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego i przes?anie go na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub pozostawienie w sekretariacie szko?y.
Uwaga! Pierwsze?stwo udzia?u w projekcie maj? osoby, które nie uczestniczy?y jeszcze w dzia?aniach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie/Erasmus+  realizowanych przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.
Zapraszamy!

O spotkaniu organizacyjnym ka?da z zakwalifikowanych osób, zostanie powiadomiona poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.

Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

 

 

 
 
Top!
Top!