Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Aktualno?ci arrow Szko?y CKU arrow WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY  stopie? wojewódzki
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY  stopie? wojewódzki Email

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY – stopie? wojewódzki

 

 

<<<< Wojewódzki Konkurs Geograficzny etap wojewódzki - wyniki, zasady wgl?du do prac oraz wnoszenia odwo?a? (format PDF) >>>>

 

 

Stopie? wojewódzki Konkursu Geograficznego odb?dzie si? 07.03.2018 r. (?roda) w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, budynek przy ul. Ciep?ej 32.

 

Konkurs rozpoczyna si? o godzinie 10:00 (czas pisania prac konkursowych - 90 minut).


Uczniowie, którzy zakwalifikowali si? do stopnia wojewódzkiego Konkursu Geograficznego proszeni s? o przybycie o godzinie 9:30. Pisanie konkursu poprzedzi krótkie spotkanie organizacyjne.

Listy uczestników wywieszone b?d? w holu na parterze. Bardzo prosz?, aby ka?dy ucze? zapami?ta? numer, przy którym widnieje na li?cie jego nazwisko.

 

Ka?dy uczestnik konkursu powinien zabra? ze sob? wa?n? legitymacj? szkoln? lub inny dokument potwierdzaj?cy to?samo??, uzupe?nion? kart? kodow? podpisan? przez dyrektora szko?y oraz przez rodziców/prawnych opiekunów, nie?cieralny d?ugopis, kalkulator, linijk?
i k?tomierz.

 

Wszystkich startuj?cych prosz? o dok?adne zapoznanie si? z regulaminem, który znajduje si? na stronie Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku.


Cz?onków Komisji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego prosz? o przybycie o godzinie 9:15. W sali gimnastycznej odb?dzie si? krótkie spotkanie organizacyjne.

       
Serdecznie zapraszam

Przewodnicz?ca – Ewa Jancewicz

 

 
 
 
Top!
Top!