Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekt arrow Bia?ostockie Talenty XXI wieku V Edycja
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Bia?ostockie Talenty XXI wieku V Edycja Email

 

Program seminarium Bia?ostockie Talenty XXI wieku – 26 pa?dziernika 2018 r.

 

 

10.00 – 10.30             Rejestracja uczestników seminarium

 

10.30 – 10.40              Podsumowanie realizacji grantu Bia?ostockie Talenty XXI wieku – Bo?ena Barbara Krasnod?bska, dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

 

10.40 – 11.05              Inteligencja, m?dro??, twórczo?? razem czy osobno w drodze do sukcesu – prof. dr hab. Janina Uszy?ska-Jarmoc i dr Beata Kunat, Wydzia? Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia?ymstoku

 

11.05 – 11.30              Jak wspiera? i rozwija? talenty w ?rodowisku VUCA? – Anna Brzosko, trener rozwoju osobistego, doradca i edukator

 

11.30 – 11.40              Jak przeku? talenty na kwalifikacje? Zintegrowany System Kwalifikacji jako narz?dzie u?atwiaj?ce zarz?dzanie kompetencjamiAnna Fiedorczuk, Beata Sulima, doradcy regionalni ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

11.40 – 11.50              Talenty XXI wiekuwyst?pienie Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Bia?egostoku

 

11.50 – 12.00              Uroczyste wr?czenie podzi?kowa? uczelniom i instytucjom wspieraj?cym realizacj? projektu Bia?ostockie Talenty XXI wieku

 

12.00 – 12.55              Uroczyste wr?czenie certyfikatów i pami?tkowych medali uczniom bior?cym udzia? w projekcie oraz podzi?kowa? dyrektorom szkó? i szkolnym koordynatorom ds. projektu Talenty XXI wieku

 

12.55 – 13.00              Zako?czenie seminarium

 

13.00 – 13.30              Pocz?stunek

 

 

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych - Szko?y Podstawowe:

·         BIOLOGIA SP GRUPA I.docx

·         BIOLOGIA SP GRUPA II.docx

·         CHEMIA SP GRUPA I.docx

·         CHEMIA SP GRUPA II.docx

·         EKONOMIA SP.docx

·         PROGRAMOWANIE ROBOTÓW SP GRUPA I.docx

·         PROGRAMOWANIE ROBOTÓW SP GRUPA II.docx

·         SI?OWNIA UMYS?U SP.docx

·         TRENING KREATYWNO?CI SP.docx

·         MATEMATYKA SP.doc (aktualizacja 20180319)

   

Lista uczniów zakwalifikowanych - Licea Ogólnokszta?c?ce:

 

·         ALGORYTM WYNALAZKU OG i LO.docx

·         BIOLOGIA GRUPA I LO.docx

·         BIOLOGIA GRUPA II LO.docx

·         CHEMIA GRUPA I LO.docx

·         CHEMIA GRUPA II LO.docx

·         KOMPUTEROWE LABORATORIUM FIZYCZNE LO.docx

·         MATEMATYKA LO.docx

·         MEDYCYNA LO.docx

·         MODELOWANIE 3D LO.docx

·         PROGRAMOWANIE ROBOTÓW LO.docx

·         PRZEDSI?BIORCZO?? LO.docx

·         ROBOTYKA DLA SZKÓ? LO.docx

·         SZTUKA WYST?PIE? PUBLICZNYCH LO.docx

·         TRENING KREATYWNO?CI OG i LO.docx

·         ARCHITEKTURA LO.docx (aktualizacja 20180319)

·         DZIENNIKARSTWO LO.docx (aktualizacja 20180319)

·         EKONOMIA LO.docx (aktualizacja 20180319)

·         PRAWO LO.docx (aktualizacja 20180319)

  

Lista uczniów zakwalifikowanych - Szko?y Podstawowe - klasy gimnazjalne:

 

·         ALGORYTM WYNALAZKU OG i LO.docx

·         BIOLOGIA 1 GRUPA OG.docx

·         BIOLOGIA 2 GRUPA OG.docx

·         CHEMIA 1 GRUPA OG.docx

·         CHEMIA 2 GRUPA OG.docx

·         KOMPUTEROWE LABORATORIUM FIZYCZNE OG.docx

·         PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 1 GRUPA OG.docx

·         PRZEDSI?BIORCZO?? OG.docx

·         SIÅ?OWNIA UMYS?U OG.docx

·         TRENING KREATYWNO?CI OG i LO.docx

·         MODELOWANIE 3D OG.docx (aktualizacja 20180319)

  

Pliki: 

 

·         Zaproszenie Talenty XXI w. spotkanie koordynatorów

·         Harmonogram - zaj?cia edukacyjne- Talenty 2018 (aktualizacja 2018.05.21) 

·         REGULAMIN - Talenty XXI w. V edycja 2018r.

·         za??cznik nr 1 - SP Formularz zg?oszeniowy ucznia 2018 r. (aktualizacja 2018.03.01) 

·         za??cznik nr 1 -GIM Formularz zg?oszeniowy ucznia 2018 r.

·         za??cznik nr 1 -LO Formularz zg?oszeniowy ucznia 2018 r.

·         O?wiadczenie 2018 r. za??cznik nr 2

 


 

 
 
Top!
Top!