Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Aktualno?ci arrow Szko?y CKU arrow Zawodowi Odkrywcy  VI edycja dla szkó? podstawowych
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Zawodowi Odkrywcy  VI edycja dla szkó? podstawowych Email


 

 

Zawodowi Odkrywcy – VI  edycja dla szkó? podstawowych

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Bia?ymstoku rozpocz??o organizacj? kolejnej edycji Zawodowi Odkrywcy. Ju? po raz szósty m?odzie? klas IV, V, VI, VII i VIII szkó? podstawowych z województwa podlaskiego ma szans? sprawdzi? swoj? wiedz? dotycz?c? ?wiata zawodów. Tegoroczna edycja odbywa si? pod has?em „Ciekawe zawody wykonywane w mojej rodzinie”.

Mamy nadziej?, ?e udzia? w konkursie sk?oni uczniów do refleksji dotycz?cej ró?norodno?ci ?wiata zawodów, przybli?y zawody wykonywane w ich rodzinach. Zg?oszone prace plastyczne zostan? ocenione przez Komisj? Konkursow?, w sk?ad której wchodz? przedstawiciele Kuratorium O?wiaty oraz Departamentu Edukacji w Bia?ymstoku, plastycy i doradcy zawodowi. Laureaci konkursu otrzymaj? nagrody rzeczowe.

Udzia? uczniów w konkursie mo?e zg?osi? szko?a lub rodzic/opiekun prawny dziecka do dnia 22 marca 2019 r. Pozosta?e informacje dotycz?ce konkursu „Zawodowi Odkrywcy” znajduj? si? w regulaminie. Potrzebnego wsparcia zainteresowanym udziel? doradcy zawodowi LCDZ, z którymi mo?na kontaktowa? si? drog? mailow? ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )  lub telefoniczn? pod numerem 782 655 650.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII szkó? podstawowych naszego województwa do udzia?u w konkursie „Zawodowi Odkrywcy”.

 

 Doradcy zawodowi LCDZ

Pliki do pobrania:

 <<<< Regulamin >>>>
<<<< Indywidualny formularz zg?oszenia >>>>
<<<< Szkolny formularz zg?oszenia >>>>
<<<< Za??cznik A >>>>

 
 
Top!
Top!