Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Galeria arrow "Mo?liwo?ci wspó?pracy na rzecz pozyskiwania fundusz"
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

"Mo?liwo?ci wspó?pracy na rzecz pozyskiwania fundusz" Email

 

16.11.2007 r. o godz. 13:00 – 15:00 w siedzibie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego
w Bia?ymstoku (ul. ?abia 5) odby?o si? seminarium informacyjno – promocyjne pod tytu?em

„Mo?liwo?ci wspó?pracy na rzecz pozyskiwania funduszy pozabud?etowych”,

organizowane przez Urz?d Miejski w Bia?ymstoku we wspó?pracy z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

Celem seminarium by?o pokazanie szerokiego spektrum mo?liwo?ci pozyskiwania funduszy dla kszta?cenia zawodowego oraz zawi?zania wspó?pracy na rzecz promowania, wspierania i rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie. Seminarium honorowym patronatem obj?? Prezydent Miasta Bia?egostoku.


 

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
8.jpg
9.
9.jpg
10.
910.jpg
11.
911.jpg
12.
912.jpg
13.
913.jpg
14.
914.jpg
15.
915.jpg
 

 
 
Top!
Top!