Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O nas
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

O nas Email

 Image
"Umiej?tno?? kierowania  w?asnym rozwojem jest dla cz?owieka miar? jego m?dro?ci i jedn? z dróg uniezale?nienia si? od losu..."

Z. Pietrasi?ski
Nauka w naszych szko?ach jest BEZP?ATNA!

 

 21 marca 2005 roku Rada Miejska Bia?egostoku powo?a?a Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, pierwsz? publiczn? placówk? dla doros?ych. Obowi?zki dyrektora tego? Centrum powierzono mgr in?. Bo?enie Krasnod?bskiej.

Rodz? si? pytania: dla kogo utworzono Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku? 

  • Dla tych, którzy nie chc? p?aci? za wykszta?cenie, je?li mo?na je zdoby? bezp?atnie
  • Dla tych, którzy chc? si? rozwija?, doskonali?, poznawa? nowe rzeczy
  • Dla tych, którzy chcieliby zmieni? zawód na inny, ciekawszy, bardziej pop?atny
  • Dla tych, którzy maj? ambicje podnosi? swoje kwalifikacje, zdobywa? wiedz?
  • Dla tych, którzy uznali, ?e posiadane wykszta?cenie nie wystarcza w ich miejscu pracy
  • Dla tych, którzy nie uko?czyli nauki w gimnazjum, szkole podstawowej, liceum, technikum, bo przeszkodzi?a im choroba, lenistwo b?d? lekkomy?lno??
 
Je?li wi?c jeste? osob? doros??, chcesz zda? egzamin dojrza?o?ci lub egzamin maturalny, je?li chcesz zdoby? okre?lone uprawnienia, podwy?szyc kwalifikacje, czyli odnalaz?e? siebie w którym? z powy?szych punktów, nie zwlekaj. Przyjd? do siedziby CKU przy ulicy ?abiej 5 w Bia?ymstoku, tam dowiesz si? ?e mo?esz naprawd? kierowa? swoim ?yciem.

TO JU? 5 LAT DZIA?ALNO?CI

Image

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, s?uchaczy, absolwentów oraz przyjació? Centrum do udzia?u w obchodach tego jubileuszu w dniach:

24 - 28.09.2010 r.

Program uroczysto?ci 
 
Top!
Top!