Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka arrow Regulamin biblioteki
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Regulamin biblioteki Email

Regulamin Biblioteki
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

 • Z ksi?gozbioru biblioteki CKU w Bia?ymstoku mog? korzysta? wszyscy s?uchacze oraz pracownicy szko?y.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezp?atne.
 • W bibliotece obowi?zuje cisza.
 • Zapis czytelnika do biblioteki mo?e by? dokonany wy??cznie po okazaniu dowodu to?samo?ci lub legitymacji s?uchacza.
 • S?uchacz mo?e jednorazowo wypo?yczy? 3 ksi??ki na okres jednego miesi?ca,
  po wype?nieniu rewersów, wy??cznie na swoje nazwisko.
 • Gdy ksi??ka jest potrzebna na d?u?szy okres, termin jej zwrotu nale?y uzgodni?
  z nauczycielem – bibliotekarzem.
 • Czytelnik zobowi?zany jest szanowa? wypo?yczone ksi??ki.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypo?yczonej ksi??ki czytelnik zobowi?zany jest odkupi? tak? sam? pozycj? lub inn? wskazan? przez nauczyciela – bibliotekarza.
 • Z ksi?gozbioru podr?cznego oraz czasopism s?uchacz mo?e korzysta? tylko
  na miejscu w czytelni.
 • W czasie korzystania z ksi?gozbioru podr?cznego czytelnik jest zobowi?zany
  do udost?pnienia nauczycielowi – bibliotekarzowi dowodu to?samo?ci lub legitymacji s?uchacza.
 • Czytelnicy zobowi?zani s? do zwrotu wypo?yczonych ksi??ek do biblioteki do dnia 15 czerwca ka?dego roku szkolnego.
 
 
Top!
Top!