Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktywni, zaanga?owani,     wyedukowani arrow Powiat sejne?ski
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Powiat sejne?ski Email

 Image

 

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego

w Bia?ymstoku

zaprasza do udzia?u w Projekcie
„AKTYWNI, ZAANGA?OWANI, WYEDUKOWANI”

Nasza bezp?atna oferta jest skierowana do:

  • mieszka?ców  gmin wiejskich i  miejsko -  wiejskich powiatu sejne?skiego i bia?ostockiego  oraz miast do 25 tysi?cy mieszka?ców

 

WARIANT DOTYCZ?CY POWIATU SEJNE?SKIEGO   

 

Co proponujemy?:

  • Spotkanie informacyjno – promocyjne w Pu?sku - 26 XI. 2008 r. (ok. 2 godz.; przy kawie i ma?ym „co nieco”)
  •  Szkolenia warsztatowe  – 4 dni (ka?de  6 godz. * 45 min.) ??cznie 24 godz; pojedy?cze dni szkole? – 04 i 12 XII. 2008 oraz pozosta?e 2 dni – 09 i 16 I. 2009 r.
    (pocz?stunek kawowy + obiad na ka?dym szkoleniu)

    

- Jak produkowa? ekologiczn? ?ywno?? i promowa?  lokalne smaki (promocja regionalnych produktów, warunki uprawy ekologicznej w przepisach prawa, certyfikacja, znakowanie produktów,...)

- Jak obs?ugiwa? go?ci ? (podawanie do sto?u, ciekawe sposoby nakry?, uk?adanie serwetek, aran?acja sto?u, itp.)

 - Jak skutecznie komunikowa? si? z klientem ? (warsztaty z komunikacji, nawi?zywania kontaktów , prowadzenia rozmowy telefonicznej, stosowanie zwrotów grzeczno?ciowych, techniki komunikacyjne, itp.)

- Internet  skutecznym sposobem komunikacji z klientem i nie tylko... (zak?adanie i korzystanie z bezp?atnej skrzynki e-mailowej, bezp?atne bazy turystyczne  i informacyjne)

  • Udzia? eksperta ds. pozyskiwania funduszy na dzia?alno?? pozarolnicz? (w trakcie szkolenia z komunikacji)


  • Prezentacja gospodarstwa agroturystycznego jako przyk?adu dobrej praktyki (wyjazd autokarowy do wybranego gospodarstwa, z cateringiem, ogniskiem;  w zale?no?ci od warunków pogodowych)po 25 I. 2009 r.

 

Szczegó?y  o Projekcie i rekrutacji na stronie www.ckubialystok.pl
- zak?adka - Projekty unijne  - tam równie? do pobrania   KARTA REKRUTACYJNA, któr? po wype?nieniu wysy?amy na ni?ej podany adres e-mail

- e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

-
tel/fax (085)65 15 855; w. 28

 - Kontakt bezpo?redni -  Regina Miedzia?owska, Natalia Koz?owska – tak równie? mo?na zg?osi? si? do Projektu wype?niaj?c KART?  REKRURACYJN?

- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego;15-448; ul. ?abia 5 – mo?na tak?e przes?a? poczt? wype?niona w/w KART?,
   

Ilo?? miejsc w projekcie:  

   -  50 - na spotkanie informacyjno - promocyjne;
   -  30 – na warsztaty

 

                                                                                  SERDECZNIE   ZAPRASZAMY      

 

 
 
Top!
Top!