Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O Firmie
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Firma Symulacyjna NaTURa Podlasia sp馧ka z o.o. Email
Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.
Image
Strona ta po鈍i璚ona jest dzia豉lno軼i Firmy Symulacyjnej, w której kszta販 si doro郵i, ucz帷 si pracy w spó販e z o.o. na zasadzie symulacji. Jest to pierwsza tego typu firma w województwie podlaskim. Nasza firma zajmuj si bran膨 turystyczn.

Inicjatorami  za這瞠nia  Firmy Symulacyjnej „NaTURa Podlasia” s nauczyciele Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku. Firma powsta豉 6 pa寮ziernika 2008 roku, otrzyma豉 wpis do rejestru i jest zrzeszona w Centrali Firm Symulacyjnych "CENSYM" w Zielonej Górze.

Zaj璚ia w firmie symulacyjnej odbywaj si w formie warsztatów w grupach licz帷ych nie wi璚ej ni 15 osób. Ka盥y s逝chacz jest pracownikiem firmy symulacyjnej, posiada swoje akta osobowe przechowywane w dziale kadr. S逝chacz  powinien identyfikowa si z problemami firmy tak, jakby pracowa w prawdziwym przedsi瑿iorstwie. S逝chacze s zatrudnieni na cz窷 etatu (z regu造 1/2).  Zaj璚ia odbywaj si  w godzinach popo逝dniowych  i trwaj 1 semestr.
Przez pierwszy miesi帷 s逝chacze wdra瘸ni s w kuluary dzia豉nia firmy symulacyjnej: dziel si na zespo造, poznaj specyfik funkcjonowania poszczególnych dziaów, zapoznaj si z ofert przedsi瑿iorstwa, dostawcami i klientami itd.
Po miesi璚znym wdro瞠niu s逝chacze przejmuj zarz康  nad firm, samodzielnie wykonuj帷 przy tym wszelkie prace zwi您ane z jej prowadzeniem a wi璚:
• sk豉danie zamówie u dostawców po wcze郾iejszym zapoznaniu si z ofert ró積ych firm
• ewidencjonowanie sprzeda篡 i rozchodowanie gotowych produktów
• prowadzenie ewidencji ksi璕owej oraz rozlicze bud瞠towych
• prowadzenie ewidencji kadrowej i p豉cowej

Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsi瑿iorstwa i jest prawdziwym biurem. Jej istot jest symulacja, na郵adownictwo pracy autentycznego przedsi瑿iorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe s identyczne jak w rzeczywistym przedsi瑿iorstwie.
W niej to s逝chacze kierunku technik administracji i technik prac biurowych odbywaj praktyki zawodowe. . W czterech dzia豉ch takich, jak: ksi璕owo嗆, sekretariat, kadry, import i eksport oraz marketing, s逝chacze prowadz firm turystyczn, w którym wszystko oprócz towaru i pieni璠zy jest prawdziwe.
 
 


MI犵ZYNARODOWE TARGI FIRM SYMULACYJNYCH
W MANNHEIM (NIEMCY)

W dniach 20 – 21 listopada 2012 r. firma symulacyjna Natura Podlasia uczestniczy豉 w Mi璠zynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Mannheim. Nasza firma by豉 jedn z 98 innych firm, które bra造 udzia w targach. Podczas targów mo積a by這 zobaczy stoiska firm symulacyjnych funkcjonuj帷ych w Belgii, W這szech, Francji, Niemiec oraz Argentynie.

Firm symulacyjn Natura Podlasia reprezentowa造 Ewa Tomaszczyk oraz Agnieszka Stefaniuk -  s逝chaczki Szko造 Policealnej Nr 5 kszta販帷e si w zawodzie technik prac biurowych. Opiek merytoryczn sprawowa豉 Miros豉wa Stankiewicz. Barier j瞛ykow pomaga豉 pokonywa Katarzyna Nikiciuk- nauczyciel j瞛yka angielskiego w CKU.

Udzia w targach to nowe do鈍iadczenie. Zobaczyli鄉y jak funkcjonuj firmy symulacyjne w innych krajach. Prowadzili鄉y negocjacje, zawierali鄉y transakcje handlowe.

Udzia w targach uwa瘸my za udany nie tylko ze wzgl璠u na nowe do鈍iadczenia, ale równie ze wzgl璠ów biznesowych – zawarli鄉y ok. 50 transakcji sprzeda篡. Nasza oferta cieszy豉 si du篡m powodzeniem.
Wyjazd by doskona陰 promocj Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku oraz Podlasia.

Miros豉wa Stankiewicz

 


 W roku szkolnym 2011/2012, po przerwie wakacyjnej (od 19 wrze郾ia 2011 roku), kontynuuje swoj dzia豉lno嗆 firma symulacyjna „NaTURa Podlasia” sp. z o. o.  鈍iadcz帷a  us逝gi turystyczne.
 
Pracownikami firmy s s逝chacze trzeciego semestru kszta販帷y si z zawodzie technik prac biurowych.  To Oni  w ramach praktyk zawodowych b璠 prowadzi sprawy firmy.  Jak sami mówi „wszystko oprócz pieni璠zy i us逝g jest prawdziwe”. Sami sporz康zaj umowy handlowe, nawi您uj kontakty z klientami (innymi firmami symulacyjnymi funkcjonuj帷ymi w Polsce i w Europie), prowadz dokumentacj ksi璕ow i pracownicz. W obecnym semestrze, za cel gówny, stawiaj sobie  pozyskanie, jak  najwi璚ej klientów zagranicznych. Nie jest to zadanie 豉twe, bo klienci zagraniczni s bardzo wymagaj帷y.

W wyniku kilkuetapowej rekrutacji dyrektorem firmy symulacyjnej zosta豉 Pani Monika G御owska, wicedyrektorem Pani Anna Brzostowska, a gówn ksi璕ow Pani Krystyna 畝bu鎥o. Pozostali s逝chacze – pracownicy firmy, równie zajmuj okre郵one stanowiska. Wspomagaj ich nauczyciele Pani Miros豉wa Stankiewicz (ksi璕owo嗆), Pani Halina Panasiuk (handel i sekretariat) i Pani Aneta Nartowicz (kadry).

砰czymy im owocnej pracy. Aneta Nartowicz
 
 

MI犵ZYNARODOWA KONFERENCJA FIRM SYMULACYJNYCH

ImageDzia豉j帷a w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku Firma Symulacyjna Natura Podlasia sp. z o.o. jest zrzeszona w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych  „CENSYM” w Zielonej Górze.
W 2010 roku Polska Centrala Firm Symulacyjnych  „CENSYM” obchodzi 15-lecie funkcjonowania. Z tej okazji w dniach 07 – 08 wrze郾ia 2010 roku w Centrum Kszta販enia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze zorganizowano mi璠zynarodow konferencj firm symulacyjnych.
Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku zosta這 zaproszone do udzia逝 w konferencji oraz zaprezentowania dzia豉lno軼i firmy symulacyjnej Natura Podlasia sp z o.o.. Ponadto Bo瞠na Barbara Krasnod瑿ska Dyrektor CKU w Bia造mstoku na pro軸 Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych  „CENSYM” wyg這si豉 wyk豉d na temat: „Znaczenie praktycznej nauki zawodu w przygotowaniu do wej軼ia na rynek pracy”.
Dzia豉nia CKU w Bia造mstoku oraz firmy symulacyjnej Natura Podlasia sp. z o.o. zosta造 zauwa穎ne przez Pana Jean-Marc HETSCH, Prezydenta Mi璠zynarodowej Sieci Firm Symulacyjnych EUROPEN-PEN International. Pan Prezydent przys豉 Imagelisty gratulacyjne skierowane do Bo瞠ny Barbary Krasnod瑿skiej Dyrektora  CKU w Bia造mstoku oraz nauczycieli prowadz帷ych firm symulacyjn, zapewniaj帷 mi璠zy innymi wsparcie naszych dzia豉 przez organizacj EUROPEN – PEN International. 
Miros豉wa Stankiewicz  

W dniach 21 - 22 kwietnia 2009 firma symulacyjna „NaTURa Podlasia sp. z   o. o. „ uczestniczy豉 w  VII Mi璠zynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze.
S逝chacze  Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku kierunek technik prac biurowych (semestr II), pod kierunkiem nauczyciela Haliny Panasiuk  przygotowali ofert handlow naszej firmy symulacyjnej.
Promocj za tej oferty w Zielonej Górze zaj窸y si Panie:  nauczyciel  mgr Aneta Nartowicz oraz Ma貪orzata Czaplejewicz i Julita Jankowska (s逝chaczki  technika administracji, semestr II).  One to nawi您a造 wiele kontaktów handlowych z innymi firmami symulacyjnymi, które na pewno w przysz這軼i zaowocuj kontraktami na nasze us逝gi.
Targi Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze umo磧iwiaj spotkanie wszystkich firm symulacyjnych zrzeszonych w centrali CENSYMU w Zielonej Górze. S逝chacze mog wtedy sprawdzi swoj wiedz zdobyt w czasie zaj耩 praktycznych w firmach symulacyjnych.
Dzi瘯ujemy Pani Dyrektor  mgr  in. Bo瞠nie Barbarze Krasnod瑿skiej za umo磧iwienie udzia逝 w tym przedsi瞝zi璚iu. 

Oto kilka zdj耩 z targów:

ImageImage

Oto kilka wra瞠 uczestników targów:
Wra瞠nia Pani mgr Anety Nartowicz
Mo瞠cie zapyta, czy warto by這 jecha na drugi koniec Polski na targi firm symulacyjnych. Jak najbardziej, podró d逝ga, ale obfituj帷a w wiele wra瞠.
W czasie targów spotka豉m nauczycieli, którzy tak jak ja prowadz zaj璚ia w firmach symulacyjnych. Wymieni豉m si z nimi do鈍iadczeniami, a co najwa積iejsze nawi您a豉m kontakty, które my郵, 瞠 zaowocuj w ilo軼i nowych kontraktów handlowych naszej firmy. Ponadto targi umo磧iwiaj bezpo鈔ednie zapoznanie si z firmami symulacyjnymi, mo積a podpatrze ró積e rozwi您ania dotycz帷e bran篡 us逝g, rozwoju firm oraz w zmianach, jakie zasz造 w strukturze firm w ostatnim roku.
Nasza firma symulacyjna „NaTURa Podlasie” sp. z o. o. cieszy豉 si du篡m powodzeniem, nie tylko, dlatego, 瞠 po raz pierwszy uczestniczyli鄉y w targach, ale te ze wzgl璠u na bran瞠 us逝gi -turystyczne Przedstawili鄉y oferty handlowe  i zdobyli鄉y kilka zamówie na nasze us逝gi. Ponadto wszystkim smakowa造 wyroby z Podlasia, takie jak: s瘯acz, chleb pieczony na li軼iu chrzanu , kie豚asa. Niektórzy jedli te wyroby  pierwszy raz w 篡ciu.
W czasie targów s逝chacze (uczniowie) sprawdzali swoje umiej皻no軼i zdobyte na zaj璚iach firm symulacyjnych (promowali us逝gi firm), a nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i seminariach.  W ten sposób poszerzy豉m swoj wiedz na  temat kszta販enia zawodowego i ustawicznego w 2009 roku w Polsce i w Europie.
Podsumowuj帷 - czas po鈍i璚ony na targi firm symulacyjnych nie by stracony, przyniós mi wiele nowych  do鈍iadcze (wiadomo軼i), które wykorzystam w przysz這軼i.

 O nas w prasie 
 
Top!
Top!