Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Lokalne Centrum
   Doradztwa Zawodowego
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Informacje og鏊ne Email

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego (LCDZ),
obecnie mie?ci si? na ul. Ciep?ej 32
tel. 782 655 650   

LOKALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO zosta?o powo?ane przez Prezydenta Miasta Bia?egostoku Tadeusza Truskolaskiego, decyzj? z dnia 1 wrze?nia 2008 r. Celem dzia?ania LCDZ jest rozwój i upowszechnienie us?ug doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz u?atwienie uczniom dost?pu do lokalnego i krajowego rynku pracy.

 

G?ówne zadania LCDZ to:

 

• wspó?praca przy realizacji us?ug doradztwa zawodowego w szko?ach – preorientacji zawodowej, spotka? informacyjnych, zaj?? warsztatowych itp.
• prowadzenie zespo?u doskonal?cego z zakresu doradztwa dla  doradców zawodowych, pedagogów i psychologów
• realizacja za?o?e? Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bia?egostoku
• indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców szkó? ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Miasta Bia?egostoku

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na:

 

• poradnictwo grupowe dla uczniów szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• poradnictwo indywidualne i informacja edukacyjno-zawodowa dla uczniów szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, s?uchaczy CKU, osób doros?ych
• dzia?ania wspieraj?ce nauczycieli, wychowawców, pedagogów, wspieraj?ce rodziców


SK?AD ZESPO?U
LOKALNEGO CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

Regina Miedzia?owska – doradca zawodowy/kierownik
Agnieszka Budnik – doradca zawodowy
El?bieta Fidura – doradca zawodowy
Beata Sa?czyk – doradca zawodowy
Anna Klebus – doradca zawodowy
Anna Rolak – doradca zawodowy
Beata Pogorzelska – doradca zawodowy/specjalista ds. ON
Jacek Fidura – doradca zawodowy/specjalista ds. ON
Urszula Hancewicz – psycholog /doradca zawodowy
Joanna Jastrz?bska – pracownik administracyjny/ po?rednik pracy

u s ? u g i   c e n t r u m   s ?   b e z p ? a t n e

 

KONTAKT Z NAMI


Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego

15-001  Bia?ystok, ul. Ciep?a 32
tel.:
782 655 650 

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
 
Top!
Top!