Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Grundtvig - rozwijanie kreatywno軼i doros造ch
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Grundtvig - rozwijanie kreatywno軼i doros造ch Email
UWAGA uczestnicy projektu Grundtvig "Rozwijanie kreatywno軼i doros造ch"

 Image
W lutym 2009 roku Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku z這篡這 wniosek na realizacj mi璠zynarodowego projektu “Rozwijanie kreatywno軼i doros造ch” (G.A.M.E- Get Adults Make Events) w ramach programu GRUNDTVIG – Projekty Partnerskie Grundtviga.

W lipcu otrzymali鄉y informacj z Narodowej Agencji Programu „Uczenie si przez ca貫 篡cie”, i projekt zosta zakwalifikowany do realizacji.

W sk豉d grupy partnerskiej wchodz nast瘼uj帷e placówki:

- Centro Territoriale Permanente ”Niccolo’ Andria” we W這szech,
- Second Chance School of Tripolis w Grecji,
- CFA Lluis Castells w Hiszpanii,
- Utenos Dauniskio Gimnazija na Litwie,
- Colegiul Economic „Hermes” Petrosani w Rumunii,
- Sehit Samet Sarac Halk Egitim Merkezi w Turcji,
- St Albans Road Infant School w Wielkiej Brytanii,
- Centro Territoriale Permanente „L. Pirandello” we W這szech.

Celem projektu jest:

- motywacja s逝chaczy do nauki j瞛yków obcych,
- zwi瘯szenie wiedzy na temat kultury krajów europejskich (podobie雟twa/ró積ice),
- spotkanie nowych ludzi i wymiana do鈍iadcze,
- wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji,
- poznawanie i do鈍iadczanie rozrywkowej formy sp璠zania wolnego czasu np. karty, gry  planszowe, gry i zabawy uliczne, stare zabawki itp.
- motywowanie beneficjentów do organizowania spotka z u篡ciem gier;

Projekt zak豉da udzia 20 s逝chaczy szkó dla doros造ch oraz osoby, które chc poszerzy swoje umiej皻no軼i j瞛ykowe oraz komputerowe.

W ramach projektu odbywa si b璠 miedzy innymi:
- zaj璚ia z j瞛yka angielskiego oraz technologii informacyjnej,
- zaj璚ia na których uczestnicy b璠 mogli pozna ró積e formy sp璠zania wolnego czasu oraz nauczy si profesjonalnego przygotowania ró積ego rodzaju spotka.

Zaplanowane s te wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich.

Projekt finansowany ze 鈔odków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si przez ca貫 篡cie”.

INFORMACJE O PROGRAMIE GRUNDTVIG

Program Grundtvig funkcjonowa dotychczas jako cz窷 programu Socrates II, realizowanego w latach 2000 - 2006. W roku 2007 rozpocz窸a si realizacja nast瘼nego siedmioletniego programu o nazwie „Uczenie si przez ca貫 篡cie” (Lifelong Learning Programme – LLP).
Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób doros造ch i skierowany jest do organizacji dzia豉j帷ych w obszarze szeroko rozumianej edukacji doros造ch, ich s逝chaczy i pracowników.
W鈔ód dotychczasowych beneficjentów programu Grundtvig znajduj si nast瘼uj帷e typy instytucji dzia豉j帷ych w obszarze edukacji doros造ch:

- Uniwersytety Trzeciego Wieku,
- Centra Kszta販enia Ustawicznego,
- instytucje kultury,
- w豉dze regionalne,
- lokalne i podlegaj帷e im placówki,
- stowarzyszenia i fundacje,
- uczelnie oraz inne o鈔odki edukacyjne.

Nazwa programu pochodzi od nazwiska Miko豉ja Grundtviga (1783-1872) - du雟kiego filozofa, poety, pedagoga i teologa, za這篡ciela pierwszego uniwersytetu ludowego i autora koncepcji uczenia si przez ca貫 篡cie.

Gówne cele programu Grundtvig:

• odpowiadanie na wyzwania edukacyjne zwi您ane ze starzeniem si populacji w Europie
• pomoc w zapewnianiu osobom doros造m 軼ie瞠k poprawy ich wiedzy i kompetencji
Cele operacyjne programu Grundtvig:

• poprawa pod wzgl璠em jako軼iowym i ilo軼iowym oraz pod wzgl璠em dost瘼no軼i ogólnoeuropejskiej mobilno軼i osób bior帷ych udzia w edukacji doros造ch, tak by wesprze mobilno嗆 co najmniej 7000 tych osób rocznie do ko鎍a 2013 r.
• poprawa pod wzgl璠em jako軼iowym i ilo軼iowym wspó逍racy pomi璠zy organizacjami zajmuj帷ymi si edukacj doros造ch w Europie
• zapewnienie alternatywnych mo磧iwo軼i dost瘼u do edukacji doros造ch osobom z grup wymagaj帷ych szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup spo貫cznych, w szczególno軼i osobom starszym oraz osobom, które zaniecha造 kszta販enia bez osi庵ni璚ia podstawowych kwalifikacji
• u豉twienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji doros造ch, a tak瞠 ich transferu, w tym z kraju uczestnicz帷ego do innych krajów
• wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) tre軼i, us逝g, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia si przez ca貫 篡cie
• poprawa metod dydaktycznych oraz zarz康zania organizacjami edukacji doros造ch.

Rozwijanie kreatywno軼i doros造ch

Massafra  - to niezwykle malownicza miejscowo嗆 i gmina na po逝dniu W這ch,  w regionie Apulia, w prowincji Tarent.
To w豉郾ie tam w dniach 14-18 listopada 2009r. odby豉 si pierwsza robocza wizyta projektu “Rozwijanie kreatywno軼i doros造ch” (G.A.M.E- Get Adults Make Events) w ramach programu GRUNDTVIG – Projekty Partnerskie Grundtviga. Koordynatorem projektu s  W這chy , za partnerami: Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Turcja oraz Wielka Brytania. W spotkaniu uczestniczyli  dyrektorzy szkó partnerskich oraz przedstawiciele kadry realizuj帷ej projekt.
Centrum Kszta販enia Ustawicznego reprezentowa造 Pani Dyrektor  Maria Jolanta Korzeniecka oraz  Edyta Martyniuk, nauczyciel j瞛yka angielskiego.
Celem wizyty by豉 przede wszystkim prezentacja pierwszych rezultatów pracy w projekcie. Kraje partnerskie pokazywa造 opracowane przez siebie informacje na temat najpopularniejszych  zabawek i gier ulicznych w poszczególnych pa雟twach. Nast瘼nie ustalone zosta造 zasady dalszej wspó逍racy oraz  ustalono terminy kolejnych spotka, tym razem ju z udzia貫m s逝chaczy bior帷ych udzia w projekcie.
Kolejna wizyta robocza w ramach projektu odb璠zie si ju w maju 2010 r. w Turcji lub na Litwie.  
Uczestniczy wizyty roboczej oprócz zwiedzania najpi瘯niejszych miast tego regionu i podziwiania 鈔ódziemnomorskich krajobrazów , mieli tak瞠 okazj do spotka kulturowych w dwóch szko豉ch partnerskich:  Centro Territoriale Permanente ”Niccolo’ Andria” (Massafra) oraz  Centro Territoriale Permanente  „L. Pirandello” (Taranto).

Maria Jolanta Korzeniecka
1.
DSC02579.JPG
2.
DSC02702.JPG
3.
DSC02713.JPG
4.
DSC02715.JPG
5.
DSC02734.JPG

W dniu 27 kwietnia 2010 r. beneficjenci projektu partnerskiego GRUNDTVIG pt. ‘Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch’ zorganizowali Turniej Gier Karcianych, który odby si w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku. Podczas poprzedzaj帷ych wydarzenie spotka Klubu Grundtviga, przygotowane zosta造 zaproszenia, dyplomy, ulotki oraz og這szenie, które ukaza這 si w Kurierze Porannym. Zawody odby造 si w dwóch kategoriach: ‘Tysi帷’ oraz ‘3 – 5 – 8’. Uczestnicy rozegrali kilka rund, po których wy這niono zwyci瞛ców.
Oto krótka prezentacja z turnieju:
W kwietniu beneficjenci projektu partnerskiego GRUNDTVIG pt. ‘Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch’ zako鎍zyli zaj璚ia z Technologii Informacyjnej, których gównym celem by這 poznanie programu Corel i zaprojektowanie insygnia projektu. Oto najlepsze prace:

Image

W dniach 14 – 18 maja 2010 r. trójka beneficjentów projektu ‘Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch’ wzi窸a udzia w drugim spotkaniu partnerskim w miejscowo軼i Utena na Litwie. Gównym celem spotkania by豉 prezentacja pracy beneficjentów nad kolejnym zagadnieniem -  ‘Gry Karciane’. Partnerzy uczestnicz帷y w wizycie pokazali prezentacje multimedialne na temat historii kart oraz ró積ego rodzaju kart i gier karcianych. Uczestnicy spotkania poznali zasady ró積ych gier karcianych. Mieli te okazj gra w karty, komunikuj帷 si ze wspó貪raczami w j瞛yku angielskim. Gospodarza spotkania przygotowali równie w pokaz ta鎍ów ludowych, który zako鎍zy si nauk i wspólnym ta鎍em. Wszystkie te dzia豉nia mia造 na celu lepsze poznanie kultury i obyczajów krajów partnerskich. Uczestnicy spotkania odwiedzili te najciekawsze miejsca regionu. Oprócz wizyty w Trokach i Wilnie, zwiedzali te Muzeum Pszczelarstwa, Obserwatorium oraz byli w miejscu, które jest geograficznym centrum Europy.
Uczestnicy wyjazdu zaprzyja幡ili si ze wspó逝czestnikami spotkania, i wcze郾iejsze obawy o braku wystarczaj帷ej umiej皻no軼i komunikacyjnej nie mia造 potwierdzenia w rzeczywisto軼i.
Kolejne spotkanie w ramach projektu partnerskiego Grundtvig odb璠zie si w listopadzie w Turcji i b璠zie dotyczy這 ‘gier komputerowych i logicznych’, a ze wzgl璠u na du瞠 zainteresowanie naszym regionem, we wrze郾iu w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku odb璠zie si wizyta studyjna, w której wezm udzia przedstawiciele szkó partnerskich.
1.
P5140018.JPG
2.
P5150037.JPG
3.
P5150042.JPG
4.
P5160111.JPG
5.
P5160119.JPG
6.
P5160122.JPG
7.
P5160149.JPG
8.
P5160160.JPG
9.
P5170210.JPG
10.
P5170264.JPG

Wizyta studyjna projektu G.A.M.E – Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch
W dniach 25 -29 .09.2010 r. Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku by這 organizatorem wizyty studyjnej w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pt. „ G.A.M.E. – Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch”.
Powodem zorganizowania spotkania by豉 ch耩 poznania naszego miasta i regionu przez naszych europejskich parterów. Ciekawo嗆 ich wzbudzi豉 prezentacja Power Point dotycz帷a naszego miasta, która zosta豉 przygotowana przez polskich beneficjentów projektu i przedstawiona podczas spotka partnerskich we W這szech i na Litwie. 
Uczestnikami wizyty byli beneficjenci oraz koordynatorzy z:
- Litwy – 4 osoby
- Hiszpanii – 5 osób
- Wielkiej Brytanii – 8 osób

Podczas pobytu nasi go軼ie odwiedzili :
- Bia這wie輳, która zachwyci豉 ich pi瘯nem natury oraz 鈍iatowej klasy Muzeum.
- Bia這stockie Muzeum Wsi, gdzie mogli pozna ró積orodne wystawy, które przybli篡造 im nasz histori
- Kruszyniany, w których poznali histori, kultur oraz kuchni Tatarsk.
- Siedzib Zakonu Prawos豉wnego w Supra郵u, gdzie zwiedzili Muzeum Ikon oraz poznali histori prawos豉wia.
- Bia造stok, po którym oprowadzi ich przewodnik.

Aby nasi go軼ie mogli pozna nasz s造nn „polsk go軼inno嗆”, beneficjenci projektu przygotowali kolacj na której pojawi造 si dania takie jak babka ziemniaczana, bigos, nale郾iki z serem, mi瘰o w sosie z kurek, go陰bki, tradycyjnie wyrabiane w璠liny, kiszone ogórki, surówka z kiszonej kapusty a na deser s瘯acz, sernik z brzoskwiniami oraz marcinek. Wszystko to podane zosta這 na pi瘯nie przystrojonym darami jesieni  oraz 鈍iecami stole.
Podczas kolacji nasi go軼ie 酥iewali z nami piosenki biesiadne np. „Hej sokole”, „Sz豉 dzieweczka….”.
Wizyta okaza豉 si niezapomnianym czasem nie tylko dla go軼i ale równie i dla polskich uczestników projektu, któ w這篡li wiele pracy w jej przygotowanie.
 
 
1.
100_3967.JPG
2.
100_3980.JPG
3.
100_4001.JPG
4.
100_4006.JPG
5.
IMG_2176.JPG
6.
P9260239.JPG
7.
kolacja.jpg
 

III Spotkanie Partnerskie – Adana, Turcja

W dniach 18 – 22 pa寮ziernika  2010 odby這 si III Spotkanie Partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pt. „Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch”. Spotkanie odby這 si w Adanie – Turcja, i wzi窸o w nim udzia trzech beneficjentów projektu: pani Irena Sobieszuk, pani Ilona Kubala, pan Bogus豉w Koniuch oraz koordynator projektu- pani Renata Majewska.
Przewodnim tematem spotkania by造 ‘gry logiczne i komputerowe’. Podczas spotkania wszyscy partnerzy projektu przedstawili swoje prezentacje zwi您ane z zagadnieniem. Materia造, które zosta造 zaprezentowane  na spotkaniu zosta造 przygotowane przez beneficjentów projektu w ramach zaj耩, na których poznawali鄉y tajniki ró積ych gier i ich histori. 
Podczas wyjazdu mieli鄉y okazj spróbowania tradycyjnej kuchni tureckiej, zobaczenia pi瘯nych zak徠ków miasta oraz podziwiali鄉y 鈔ódziemnomorskie krajobrazy. Odwiedzili鄉y mi璠zy innymi Meczet, most z czasów rzymskich, który zachwyci swoj wytrzyma這軼i  oraz muzeum Archeologiczne pe軟e wspania造ch eksponatów.
Najwi瘯szym zaskoczeniem by這 jednak przyj璚ie powitalne w szkole partnerskiej, która przygotowa豉 dla nas wspania造 pokaz muzyki i ta鎍a tureckiego. Zostali鄉y równie obdarowani wspania造m prezentem – r璚znie wykonanymi przez tureckie beneficjentki projektu flagami.
Oto kilka zdj耩:
1.
67711.jpg
2.
PA190047.JPG
3.
PA190057.JPG
4.
PA190087.JPG
5.
PA200153.JPG
6.
PA200276.JPG
7.
PA210291.JPG
8.
PA210323.JPG
9.
PA210353.JPG
10.
PA210434.JPG
11.
PA210457.JPG
12.
PA210503.JPG
13.
PA210567.JPG
 

W dniach 30.03–03.04.2011 odby這 si Spotkanie Partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pt. „Rozwijanie Kreatywno軼i Doros造ch”. Spotkanie odby這 si w Barcelonie – Hiszpania, i wzi窸o w nim udzia 7 beneficjentów projektu, koordynator oraz Pani Dyrektor.
Przewodnim tematem spotkania by ‘Taniec Ludowy’. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy zata鎍zyli taniec ludowy gospodarzy oraz ‘Poloneza’, którego to pokaz zosta przygotowany przez polsk grup.

Podczas wyjazdu mieli鄉y okazj spróbowania tradycyjnej kuchni hiszpa雟kiej, zobaczenia pi瘯nych zak徠ków miasta oraz podziwiali鄉y 鈔ódziemnomorskie krajobrazy. Odwiedzili鄉y mi璠zy innymi wspania貫 budynki Gaudiego – przepi瘯ny Ko軼ió Sagrada Familia, Park Guel oraz muzeum Piccaso. Byli鄉y równie 鈍iadkami budowania ‘wie篡 z ludzi’ z której to s造nie Katalonia.

Dla wszystkich uczestników wyjazd b璠zie niezapomnianym prze篡ciem.
Renata Majewska
 

 
 
 
Top!
Top!