Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Kronika arrow Konferencja prasowa promuj?ca wspó?prac? mi?dzynarodow? CKU
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Konferencja prasowa promuj?ca wspó?prac? mi?dzynarodow? CKU Email

 KONFERENCJA PRASOWA PROMUJ?CA WSPÓ?PRAC? MI?DZYNARODOW? CKU

 

Dnia 24.08.2009 r. w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego odby?a si? konferencja prasowa po?wi?cona wspó?pracy zagranicznej CKU i promuj?ca 3 nowe projekty w ramach programu "Uczenie si? przez ca?e ?ycie". Na spotkanie z mediami, które prowadzi?a   Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska - Dyrektor CKU, przybyli Pan Wojciech Janowicz - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu,  Pan Eugeniusz Mróczy?ski - Wizytator Kuratorium O?wiaty, koordynatorzy projektów: Ewa Maria Chociej, Renata Majewska oraz Ma?gorzata Tarasiuk a tak?e niektóre osoby, które zg?osi?y si? do udzia?u w projektach.  Zaproponowana tematyka spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem dziennikarzy min. z  TVP Bia?ystok i Radia Bia?ystok. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezp?atnego udzia?u w projektach:

 

 

Zobacz wi?cej (galeria)

Image

Image

Ma?gorzata Tarasiuk

 

 W mediach:

Telewizja Polska Bia?ystok
www.tvp.pl/bialystok
akadera.bialystok.pl

 

 


 
 
Top!
Top!