Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekt arrow Zakupy wspó?finansowane z PFRON
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Zakupy wspó?finansowane z PFRON Email


Image

Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku ma przyjemno?? poinformowa?, i? uyskali?my dofinansowanie w ramach programu

PITAGORAS 2007 – pomoc osobom z uszkodzeniem s?uchu ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na zakup sprz?tu komputerowego i urz?dze? wspomagaj?cych s?yszenie.


 
Celem  programu PITAGORAS 2007 jest zapewnienie nies?ysz?cym i niedos?ysz?cym uczniom szkó? policealnych wykorzystywania w trakcie zaj?? oraz egzaminów urz?dze? wspomagaj?cych s?yszenie i sprz?tu specjalistycznego w celu u?atwienia nauki. 

W ramach projektu uzyskali?my dofinansowanie na zakup:

  • specjalistycznego  sprz?tu komputerowego  laptopa MacBook Pro 17” wraz z oprogramowaniem pakietem iWORK ’09,
  • projektora multimedialnego,
  • skanera pisma do tablic MIMIO Interaktive USB wraz z zestawem CAPTURE,
  • kserokopiarki,
  • zestawu 5 p?tli induktofonicznych z mikrofonami i mikroportami,
  • iPOD’ów TOUCH 3 GEN.

 

Sprz?t komputerowy i wspomagaj?cy s?yszenie b?dzie wykorzystywany do prowadzenia zaj?? dydaktycznych w Szkole Policealnej Nr 5 w Bia?ymstoku.
Zestawy p?tli induktofonicznych zostan? zainstalowane we wszystkich salach dydaktycznych Centrum Kszta?cenia Ustawicznego (sala nr 1, 2, 4, 5, 6).
Wszystkich s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego posiadaj?cych orzeczenie o niepe?nosprawno?ci (kod 03 – L) zapraszamy do bezp?atnego korzystania z kserokopiarki w celu powielania materia?ów z zaj?? (zaplecze sali nr 4) oraz iPOD’ów TOUCH 3 GEN do celów dydaktycznych.

 

 
 
Top!
Top!