Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekty unijne arrow Akademia Rozwoju Nauczycieli Kszta?cenia Zawodowego
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Akademia Rozwoju Nauczycieli Kszta?cenia Zawodowego Email

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? ze spotkania upowszechniaj?cego projekt (Galeria).

Spotkanie upowszechniaj?ce rezultaty projektu „AKADEMIA   ROZWOJU   NAUCZYCIELI …”

Niedawno spotkali?my si? na spotkaniu otwieraj?cym projekt „AKADEMIA   ROZWOJU   NAUCZYCIELI  KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO”- Nr.: WND-POKL.09.04.00-20-068/09, realizowany przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, wspó?finansowany  przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego POKL, a ju? w dniu 22.02.2011 r. (wtorek), podsumujemy rezultaty siedmiomiesi?cznej pracy, na które  Pa?stwa serdecznie zapraszam w imieniu Dyrekcji CKU oraz Zespo?u Zarz?dzaj?cego .

R. Miedzia?owska – koordynator Projektu

Zaproszenie na Spotkanie upowszechniaj?ce rezultaty projektu "Akademia   Rozwoju   Nauczycieli…"


Kursy fakultatywne

Harmonogram
Metoda projektu gr. III i IIIa
Pakiety multimedialne gr. I i Ia 
Pomiar dydaktyczny gr. II i IIa

 
Informacja dotycz?ca podzia?u na grupy w ramach kursu "Andragogika":
gr. I
 
 
 

 Szanowni Pa?stwo
 
Uprzejmie prosimy o niezw?oczne uzupe?nienie dokumentacji rekrutacyjnej do Projektu Akademia Rozwoju Nauczycieli Kszta?cenia Zawodowego (karta rekrutacyjna, za?wiadczenie o zatrudnieniu, za?wiadczenie o orzeczonym stopniu niepe?nosprawno?ci) do dnia 30.09.2010 (czwartek).
 
Z powa?aniem Zespó? Projektowy 
 
 

Image 
 Zapraszamy  serdecznie do udzia?u w projekcie pt.

"AKADEMIA ROZWOJU NAUCZYCIELI KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO"

realizowanym przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli kszta?cenia zawodowego w kierunku kszta?cenia osób doros?ych oraz skutecznego wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych.

Projekt jest skierowany do 60 nauczycieli, w tym 36 nauczycielek i 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkó? publicznych/mikroprzedsi?biorstwach) placówkach kszta?cenia zawodowego i ustawicznego na obszarze Miasta Bia?egostoku.

W ramach projektu realizowane b?d? w okresie IX.2010 – I.2011
poni?sze kursy doskonal?ce:


Obowi?zkowy dla wszystkich uczestników
- Kurs kompetencji andragogicznych przygotowuj?cy do kszta?cenia ustawicznego osób doros?ych – 60 godz.

Do wyboru jeden z n/w wymienionych
- Pomiar dydaktyczny w procesie nauczania przedmiotów zawodowych - 40 godz.
- Metodyka tworzenia pakietów multimedialnych – 40 godz.
- Tworzenie projektów z wykorzystaniem metody WebQuest” – 40 godz.

Rekrutacja trwa:
- od 09 sierpnia  2010 r.  do dnia 20 wrze?nia 2010 r. (informujemy Pa?stwa, i? rekrutacja zosta?a przed?u?ona do 30 wrze?nia)

Wszelkie informacje dotycz?ce rekrutacji w:
– ZASADY REKRUTACJI I UDZIA?U W PROJEKCIE – plik do pobrania
– KARTA REKRUTACYJNA – plik do pobrania

Kontakt z nami:
- tel/fax 85 651 58 55 lub bezpo?redni 85 651 58 55 w 28
- adres e-mail – Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy


 
Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ma przyjemno?? poinformowa?,
i? uzyskali?my dofinansowanie na realizacj? projektu

"Akademia Rozwoju
Nauczycieli Kszta?cenia Zawodowego"


w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX,
Dzia?anie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o?wiaty.


Celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli kszta?cenia zawodowego w kierunku kszta?cenia osób doros?ych oraz skutecznego wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych.

Projekt jest skierowany wy??cznie do 60  nauczycieli, w tym 36 nauczycielek i 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkó? publicznych) placówkach kszta?cenia zawodowego na obszarze Miasta Bia?egostoku.


W ramach projektu realizowane b?d? poni?sze kursy doskonal?ce :
•    Kurs kompetencji andragogicznych przygotowuj?cy do kszta?cenia ustawicznego osób doros?ych,
•    Pomiar dydaktyczny w procesie nauczania przedmiotów zawodowych,
•    Metodyka tworzenia pakietów multimedialnych,
•    Tworzenie projektów z wykorzystaniem metody WebQuest”.

Wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych M. Bia?egostoku
zapraszamy od 2 sierpnia 2010 r.
Plik do pobrania: KARTA REKRUTACYJNA
 Image

 
 
Top!
Top!