Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Maj 2010
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Maj 2010 Email

 

1 Maja - Mi璠zynarodowe 安i皻o Pracy

1 Maja kojarzy si z pochodami, majówkami oraz festynami organizowanymi z okazji 安i皻a Pracy, mimo to jednak budzi w nas mieszane uczucia. Skojarzenia z komunistyczn przesz這軼i s w jego przypadku oczywiste. Lecz 鈍i皻o to, cho przez komunistów zaw豉szczone, nie jest wy陰cznie ich 鈍i皻em. 1 maja jest w pierwszym rz康zie 鈍i皻em robotniczym i pracowniczym. Jego geneza jest 軼i郵e zwi您ana z walk o najbardziej uniwersalny postulat mi璠zynarodowego ruchu robotniczego: wprowadzenie o鄉iogodzinnego dnia pracy.
安i皻o Pracy jest 鈍i皻em mi璠zynarodowym obchodzonym od 1890 r., jest dniem solidarno軼i klasy robotniczej. Idee tego 鈍i皻a powsta造 w Stanach Zjednoczonych, my郵 przewodni jest wspólnota interesów ludzi pracy, walka o godn prac i wynagrodzenie. Dzie ten na ca造m 鈍iecie obchodzony jest w formie masowych demonstracji, wieców i pochodów. Wraz z ide 安i皻a Pracy powsta造 zwi您ki zawodowe, przepisy odno郾ie warunków i bezpiecze雟twa pracy, przepisy kodeksu prawa pracy.
安i皻o zosta這 ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Mi璠zynarodówki, który to mia miejsce w Pary簑. Mia這 ono upami皻nia masakr robotników, do której dosz這 w 1886 r. w Chicago (Stany Zjednoczone) podczas demonstracji przeciw z造m warunkom pracy, a w szczególno軼i przeciw zbyt d逝giemu czasowi pracy.
W Polsce pierwsze obchody 安i皻a Pracy mia造 miejsce ju w 1890 r. i by造 zorganizowane (wbrew zaborcom) przez dzia豉czy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Pó幡iejsze obchody 鈍i皻a równie inicjowane by造 gównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II Wojnie 安iatowej 鈍i皻o obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie ró積ego rodzaju pochodów, wieców i spotka, podczas których eksponowano has豉 o tre軼i politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach by這 nierzadko wymuszane przez szko造, czy zak豉dy pracy.
Po 1989 r. obchody 安i皻a Pracy sta造 si mniej popularne, co wynika zapewne nie z samej niech璚i do podstawowej idei 鈍i皻a, ale raczej do zwi您anej z nim otoczki polityczno-ideologicznej. (Dla przypomnienia czerwona flaga to flaga robotnicza, mylnie kojarzona z komunistyczn propagand.)
Niech si 鈍i璚i 1-Maja!


Image
Pierwszy Maja w PRL


Anna Pogorzelska

Image
2 Maja - Dzie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej


Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najm這dszych 鈍i徠 pa雟twowych. Obchodzony jest w Polsce 2 maja. 安i皻o ma popularyzowa wiedz o polskiej to窺amo軼i i symbolach narodowych.
Dzie Flagi ustanowi Sejm 20 lutego 2004 roku ustaw o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, któr Prezydent RP podpisa 16 marca 2004 roku.
Ustawa okre郵a, 瞠 barwami Rzeczypospolitej Polskiej s kolory bia造 oraz czerwony. Na flagach uk豉da si je w dwóch poziomych, równoleg造ch pasach tej samej szeroko軼i. Górny pas jest koloru bia貫go, a dolny koloru czerwonego.
Polskie barwy narodowe kszta速owa造 si na przestrzeni wieków i maj jako jedne z nielicznych w 鈍iecie pochodzenie heraldyczne. Wywodz si z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podj掖 specjaln ustaw dotycz帷 barw polskiej flagi. Wcze郾iej obok barw bia這-czerwonych u篡wane by造 tak瞠 inne barwy.
"Izba senatorska i poselska po wys逝chaniu wniosków Komisyi sejmowych, zwa篡wszy potrzeb nadania jednostajnej oznaki, pod któr winni 陰czy si wszyscy Polacy, postanowi造 i stanowi:
Art. 1 - Kokard narodow stanowi b璠 kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego, to jest kolor bia造 z czerwonym.
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosi maj w miejscu, gdzie takowe oznaki dot康 noszonymi by造".
Tak brzmia豉 przyj皻a w 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako pierwsza normowa豉 kwesti polskich barw narodowych. Barwy te by造 noszone na kokardach podczas wszystkich powsta niepodleg這軼iowych XIX wieku.
W 1919 roku biel i czerwie uznano oficjalnie za barwy pa雟twowe.
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli or豉, b璠帷ego god貫m Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopuj帷ego na koniu, b璠帷ego god貫m Litwy. Oba te god豉 znajduj si na czerwonych t豉ch tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, poniewa w polskiej heraldyce wa積iejszy jest kolor god豉 ni t豉.
Te przyj皻e przez Sejm barwy rozpowszechni造 si bardzo szybko i towarzyszy造 Polakom we wszystkich wa積ych wydarzeniach. By造 symbolem pa雟twa, które nie istnia這, i narodu, który pod tymi barwami wybija si na niepodleg這嗆.
Do niedawna nie wolno by這 wywiesza flag w inne dni ni 鈍i徠eczne. Zabrania豉 tego ustawa z 1980 roku. Od ubieg貫go roku, kiedy to Sejm znowelizowa ustaw o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe mo積a uwidacznia bez ogranicze. Oznacza to, 瞠 mog by one u篡te kiedy tylko chcemy, pod jednym warunkiem - 瞠 otoczy si je nale積 czci i szacunkiem.
安i皻o flagi pa雟twowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najcz窷ciej w tym dniu ozdabia si budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wci捫 podchodzi z dystansem. Nie brakuje takich, którzy twierdz, 瞠 鈍i皻o flagi wymy郵ono jedynie po to, aby narodowych barw nie trzeba by這 軼i庵a pomi璠zy 1 maja (安i皻o Pracy), a 3 maja (安i皻o Konstytucji 3 Maja). S jednak tacy, którzy w ten sposób chc manifestowa swój patriotyzm oraz podkre郵a wi篥 z w豉snym krajem.
Polskim god貫m jest wizerunek bia貫go or豉 w koronie w czerwonym polu. Hymnem narodowym jest Mazurek D帳rowskiego.
Anna Pogorzelska

Image 

Mówili, 瞠 to oszustwo
Mówili, 瞠 ha鎟a dla rodu
Lecz by豉 ju Konstytucja
Dla dobra ca貫go narodu

 

3 Maja – 219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.)

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwali ustaw zasadnicz ustalaj帷 podstawy ustroju I Rzeczpospolitej, znan jako Konstytucja 3 Maja.
W tym roku mija 219 lat od tego wydarzenia. Konstytucja 3 Maja, b璠帷a skutkiem d捫e do naprawy stosunków wewn皻rznych w Polsce po I rozbiorze (1772), pozostawia豉 w Polsce ustrój stanowy, wprowadzaj帷 jednak pewne zmiany. Zmniejszono wp造wy magnaterii na wybór króla, Senat i zarz康 kraju, poprzez wykluczenie z sejmików szlachty nieposiadaj帷ej ziemi, b璠帷ej warstw najbardziej podatn na wp造wy i przekupstwo. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zast徙iono bur簑azyjnym cenzusem posiadania.
Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania szlachectwo.
Utrzymuj帷 podda雟two ch這pów konstytucja pozbawia豉 jednak szlacht prawa najwy窺zej zwierzchno軼i wobec poddanych, przyjmuj帷 ich “pod opiek prawa i rz康u krajowego”. Indywidualne umowy ch這pów z dziedzicami o zamian pa雟zczyzny na czynsz nie mog造 ju by samodzielnie uniewa積iane przez szlacht.
Postanowienia konstytucji centralizowa造 pa雟two, znosz帷 odr瑿no嗆 mi璠zy Koron i Litw, wprowadzaj帷 jednolity rz康, skarb i wojsko. Za religi panuj帷 uznano katolicyzm, przy ca趾owitej tolerancji dla innych uznawanych przez pa雟two wyzna.
Konstytucja wprowadzi豉 trójpodzia w豉dzy: w豉dz ustawodawcz mia sprawowa dwuizbowy parlament, sk豉daj帷y si z sejmu – 204 posów spo鈔ód szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast – oraz senatu (z這穎nego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencj króla), którego rol znacznie zmniejszono.
Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto, decyzje mia造 zapada zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.
Kadencja Sejmu trwa豉 2 lata, posiedzenia zwo造wane by造 w razie potrzeby, co 25 lat miano zwo造wa Sejm w celu “poprawy konstytucji”.

 

Image
W豉dz wykonawcz przyznano królowi wraz z Rad tzw. Stra膨 Praw, z這穎n z prymasa i 5 ministrów: policji, piecz璚i (spraw wewn皻rznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król by przewodnicz帷ym Stra篡, mia prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urz璠ników i oficerów, w razie wojny sprawowa naczelne dowództwo nad wojskiem.
Zniesiono woln elekcj; po 鄉ierci Stanis豉wa Augusta Poniatowskiego tron mia by dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta mia豉 wybiera now dynasti.
Konstytucja zapowiada豉 reorganizacj s康ownictwa, przewiduj帷 stworzenie stale urz璠uj帷ych s康ów ziemskich i miejskich oraz sprawuj帷ych nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybuna逝 Koronnego i s康ów asesorskich.
Próba wprowadzenia konstytucji w 篡cie zosta豉 przekre郵ona ju w po這wie 1792 roku. Przyczyni豉 si do tego Konfederacja Targowicka (zawi您ana przez przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego ustroju Rzeczpospolitej i pod has豉mi obrony zagro穎nej wolno軼i przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja) i wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Polski.
Konstytucja 3 Maja by豉 drug na 鈍iecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwsz w Europie ustaw reguluj帷 organizacj w豉dz pa雟twowych, prawa i obowi您ki obywateli. Zabezpiecza豉 mo磧iwo嗆 rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Anna Pogorzelska


11 maja 2010 roku w Centrum Kszta販enia Ustawicznego mia豉 miejsce uroczysto嗆 wr璚zenia nagród i dyplomów w II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego pod has貫m „Uczymy si przez ca貫 篡cie – utrwalaj帷 郵ady przesz這軼i Bia貫gostoku”.
W tym roku laureatami konkursu (informacje o wynikach pracy Komisji Konkursowej  w zak豉dce Pod patronatem CKU) zostali:
w kategorii I szkó gimnazjalnych:
  • I miejsce – Mateusz 奸iwski (PG nr 19 Sportowe, ZS nr 5 w Bia造mstoku)
  • II miejsce – Anna Woszczenko (PG nr 8 w Bia造mstoku)
  • III miejsce – Liliana Zielonka (Zespó Szkó Integracyjnych nr 1 w Bia造mstoku) w kategorii II szkó ponadgimnazjalnych:
  • I miejsce – Izabela W這darczyk (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Bia造mstoku)
  • II miejsce – Andrzej Kierzkowski (IV LO im. C. K. Norwida w Bia造mstoku)
  • III miejsce – Justyna Pawluczuk (Zespó Szkó Technicznych i Ogólnokszta販帷ych z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Stanis豉wa Staszica w Bia造mstoku)
ImageNagrody ufundowane przez prezydenta Miasta Bia貫gostoku, Podlaskiego Kuratora O鈍iaty, Centrum Filmowe HELIOS oraz organizatora konkursu - Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku wr璚zyli Przewodnicz帷y Komisji Konkursowej Pan Marek Dolecki i Dyrektor CKU Bo瞠na Barbara Krasnod瑿ska. Pozostali uczestnicy otrzymali podzi瘯owania i dyplomy. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wys逝chali sów pana Marka Doleckiego, który mówi o pi瘯nej pasji fotografowania, o tym co jest w niej najistotniejsze. Wspomnia, jak trudno by這 cz這nkom Jury zdecydowa, które z nades豉nych prac nale篡 wyró積i.
Potem wszyscy ogl康ali wystaw wszystkich nades豉nych fotografii, porównywali uj璚ia i zadawali moc pyta Mistrzowi, czyli Markowi Doleckiemu.
 
Janina Pankiewicz

 Image Image
 Image
 Image

11 maja 2010 roku doradca zawodowy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego uczestniczy w Targach Pracy pod has貫m  „Dzie Kariery i Pracy” organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy M這dzie篡 w Bia造mstoku,  Biuro Karier i Studenckie Ko這 Przedsi瑿iorczo軼i dzia豉j帷e przy Wy窺zej Szkole Administracji Publicznej w Bia造mstoku. Spotkanie odby這 si w ramach Tygodnia Przedsi瑿iorczo軼i uczelni.

Targi Pracy skierowane by造 do studentów oraz absolwentów uczelni wy窺zych, zainteresowanych bezpo鈔ednim kontaktem z pracodawcami i przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz zaplanowaniem w豉snego rozwoju zawodowego. Gównym celem targów by這 zbli瞠nie m這dzie篡 do 鈔odowiska pracodawców, podniesienie 鈍iadomo軼i w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotycz帷ych wyboru przysz貫j pracy. Stoisko Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego CKU prezentowa這 ofert edukacyjn Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku jak równie proponowa這 korzystanie z us逝g doradztwa edukacyjno-zawodowego oferowanego przez LCDZ.
Beata Sa鎍zyk

Image

Image 


Image

 
W dniu 12 maja 2010 r. zosta豉 zawarta UMOWA PATRONACKA pomi璠zy Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku, a firmami Turlomza.pl i Centrum Informacji Turystycznej NARWIA.pl.

Podpisanie UMOWY PATRONACKIEJ stanowi milowy krok w zacie郾ianiu wspó逍racy pomi璠zy szko豉mi zawodowymi, a 鈔odowiskiem pracodawców. W Firmie Symulacyjnej, funkcjonuj帷ej w ramach Centrum od ponad dwóch lat, kszta販 si doro郵i s逝chacze Centrum, ucz帷 si pracy w spó販e z o.o. na zasadzie symulacji. Firma Symulacyjna jest pierwszym tego typu przedsi瞝zi璚iem w województwie podlaskim, dzia豉 w bran篡 turystycznej, zatem pozyskanie Firm Patronackich dzia豉j帷ych w tej w豉郾ie bran篡 stanowi niezwykle cenne wsparcie i do鈍iadczenie. Dzi瘯i wsparciu merytorycznemu i rzeczowemu, którego udziel Firmie Symulacyjnej obie firmy patronackie, s逝chacze Centrum zdob璠 praktyczn wiedz i umiej皻no軼i z zakresu prowadzenia nowoczesnego przedsi瑿iorstwa turystycznego.
 Image
Dyr. Bo瞠na B. Krasnod瑿ska i p. Mariusz Staniurski, przedstawiciel Firm Patronackich

Obie strony UMOWY wyra瘸j帷 wol w obszarze podnoszenia jako軼i i atrakcyjno軼i kszta販enia zawodowego zobowi您uj si do podj璚ia szeregu kroków, zmierzaj帷ych w kierunku rozwijania kompetencji po膨danych na rynku pracy. Pierwszym wspólnym przedsi瞝zi璚iem b璠zie organizacja i realizacja wakacyjnego kursu na PILOTA WYCIECZEK, adresowanego przede wszystkim do s逝chaczy i pracowników Centrum Kszta販enia Ustawicznego. Chcemy umo磧iwia naszym uczniom oraz pracownikom poszerzanie kompetencji zawodowych w celu podnoszenia adaptacyjno軼i na rynku pracy.

Szczegó造 na temat harmonogramu oraz warunków uczestnictwa w kursie na PILOTA WYCIECZEK niebawem na stronie internetowej Centrum Kszta販enia Ustawicznego!


Image Image
 

 

 

Linki do Firm Patronackich:
http://www.turlomza.pl/
http://turlomza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=50

Weso豉 my郵 jest niczym wiosna.
Otwiera p彗i natury ludzkiej.
 
22 maja 2010 roku nauczyciele, pracownicy i s逝chacze CKU wraz z rodzinami spotkali si na Festynie Rodzinnym pod has貫m Szczytny cel z zabaw dziel. Punktualnie o godzinie 12 uroczysto嗆 rozpocz窸a Pani Maria Korzeniecka – Zast瘼ca Dyrektora CKU. Podczas tego radosnego spotkania grupa s逝chaczy semestrów 1ULO2a, 2ULO3 i 3LO5 zaprezentowa豉 skecz pt. Ju za rok matura.  Kolejnym punktem programu by這 przedstawienie w j瞛yku rosyjskim pt. Rzepka.  Nast瘼nie na tarasie szkolnym za酥iewano Katiusz  i odta鎍zono tradycyjny taniec rosyjski. D德i瘯i muzyki roznosi造 si po okolicy –  wielu mieszka鎍ów osiedla i przechodniów z zainteresowaniem przygl康a這 si wyst瘼om s逝chaczy CKU. Wyst徙ienia rozbawi造 zgromadzon publiczno嗆 i spotka造 si z ciep造m przyj璚iem.  W przygotowanie cz窷ci artystycznej zaanga穎wali si: Jan Szypluk, Jolanta Nowakowska, Gra篡na Waluk, Jolanta Skórak, Agata Drozdowska, Dorota Kurpeta, Anna Kozio, Aleksander Bogdanowicz, Agnieszka Panasewicz – Wasiluk, Edyta Moniuszko, Maria Puzanowska – s逝chacze semestru 1 ULO2a oraz Ireneusz Alaszkiewicz, Katarzyna i Bogdan Grabowieccy, Katarzyna Turowska, Ma貪orzata Korolczuk, Jolanta Andrejew – s逝chacze semestru 2ULO3 a tak瞠 Bo瞠na Do鹵y雟ka z semestru 3LO5. Wsparciem artystycznym s逝篡造 Alina Kazimierowicz i Ma貪orzata Tarasiuk. Nast瘼nie organizatorzy spotkania zaprezentowali  film  pt. Jeste鄉y  na szczycie - rozwijamy talenty przez ca貫 篡cie, który podsumowa  dotychczasow dzia豉lno嗆 artystyczn s逝chaczy CKU. Dalsz cz窷 festynu umila造 d德i瘯i akordeonu i instrumentów klawiszowych oraz wyst瘼y wokalne s逝chaczy, którzy spontanicznie decydowali si na publiczne wyst瘼y.

 Image

Image

Image

Image 

Najm這dsi uczestnicy rodzinnego spotkania znale幢i bogat ofert gier i zabaw na 鈍ie篡m powietrzu  - t cz窷 prowadzi造 Anna Pogorzelska, Kamila Aleksandrowicz i Beata Kiluk. Wiele emocji dostarczy造 rodzinne konkursy sprawno軼iowe, w których mierzy造 si zespo造 dzieci i rodziców. Nie zabrak這 tak瞠 tradycyjnego przeci庵ania liny. Najwi璚ej wra瞠 dostarczy pojedynek  nauczycieli i s逝chaczy, który wygrali.... S逝chacze! Kolejny raz dowiedli, 瞠 s oni si陰 CKU. Gratulujemy! Przygotowano tak瞠 k帷ik talentów – tu dzieci mog造 rozwija uzdolnienia  plastyczne, pozna technik orgiami, któr prezentowa豉  Ewelina Janczewska oraz pod okiem Katarzyny Osiekowicz wykona kolorowe kwiaty z bibu造. Wiele osób skorzysta這 tak瞠 z oferty s逝chaczki semestru 2LO4a, która wykonywa豉 makija瞠.
Podczas gdy dzieci mi這 sp璠za造 czas na 鈍ie篡m powietrzu, rodzice mieli okazj zapozna si z ofert proponowan przez CKU – w szczególno軼i z projektami mi璠zynarodowymi Grundtvig Rozwijanie kreatywno軼i doros造ch, Leonardo da Vinci Sta瞠 zagraniczne oraz Zawodowe nauczanie angielskiego. O swoich do鈍iadczeniach, refleksjach, wra瞠niach opowiadali beneficjenci projektów. Festyn zako鎍zy造 dwa konkursy. Pierwszy z nich pt. Czy-tanie? Bezcenne przygotowa豉 i prowadzi豉 Ma貪orzata Tarasiuk. Po鈍i璚ony by bohaterom literackim.  Wyrównan, emocjonuj帷  walk wygra Marek Bobowik – s逝chacz semestru 2LO3.  Nad konkursem geograficznym Czy znasz Polsk? czuwa豉 Beata Kiluk, która by豉 tak瞠 autork pyta. Ponownie bezkonkurencyjny okaza si Marek Bobowik  - gratulujemy podwójnego zwyci瘰twa!
Majowe popo逝dnie up造n窸o rado郾ie i rodzinnie w przyjaznych murach Centrum. U鄉iechy  i pogodne  nastroje towarzyszy造 wszystkim zgromadzonym.  ó速e baloniki CKU odbija造 s這鎍e i  przyjemnie rozpromienia造 atmosfer spotkania. Mamy nadziej, 瞠 podobne rodzinne spotkania stan si majow tradycj CKU. Wszystkim serdecznie dzi瘯ujemy! Pami皻ajmy, 瞠 bawi帷 si, uczymy  si.
Ma貪orzata Tarasiuk

Ka盥a kropla krwi – darem 篡cia.Image

Dnia 22 maja 2010 r. na terenie CKU mia豉 miejsce trzecia edycja zbiórki krwi. Tak jak poprzednio uczestniczyli w niej s逝chacze i absolwenci naszej szko造 oraz ich rodziny. Krew odda這 21 osób.

Wszystkim, którzy podzielili si tym niezwyk造m darem, oraz osobom, które z przyczyn niezale積ych od siebie nie mog造 tego uczyni, ale duchowo w tym uczestniczy造 sk豉damy wyrazy szacunku i serdeczne podzi瘯owania.

Ju dzi zapraszamy na nast瘼n edycj, która odb璠zie si we wrze郾iu.

Koordynator
Beata Kiluk
 
 ImageImage
 ImageImage


W dniach 28-30.05.2010 w Lublinie odby豉 si IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros造ch. W zmaganiach uczestniczy這 38 s逝chaczy z ró積ych placówek CKU w Polsce. Nasze s逝chaczki odnios造 bardzo du篡 sukces, zaj窸y drugie miejsce dru篡nowo, 5 i 6 indywidualnie oraz dwie nagrody za innowacyjne podej軼ie do rozwi您ywania problemów ekonomicznych – Magdalena W康o這wska oraz za elokwentno嗆 – Urszula Rysiejko.
 
II miejsce s逝chaczek CKU w IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros造ch zaje造:

1. Magdaleny W康o這wskiej
2. Anny Prawdzik
3. Urszuli Rysiejko
 
Gratulujemy naszym s逝chaczkom sukcesów, a dyrekcji dzi瘯ujemy za wsparcie i mobilizacj.

Zobacz wi璚ej (galeria)

Image

Image  
 
Top!
Top!