Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kszta?cenie Ustawiczne     bli?ej Ciebie
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Informacje o projekcie Email
O PROJEKCIE:
Image

www.pokl.wrotapodlasia.pl                            www.efs.gov.pl
 
Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
 ma przyjemno?? poinformowa?,
i? uzyskali?my dofinansowanie na realizacj? projektu

pt. „Kszta?cenie Ustawiczne bli?ej Ciebie”

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,
Priorytet IX, Dzia?anie 9.3 Upowszechnianie formalnego kszta?cenia ustawicznego.

Celem projektu jest zwi?kszanie dost?pno?ci formalnego zawodowego kszta?cenia ustawicznego  osób doros?ych.

Projekt jest skierowany do 80 mieszka?ców gm. Micha?owo woj. podlaskiego
w wieku 25-64 lata zg?aszaj?cych z w?asnej inicjatywy ch?? kszta?cenia ustawicznego w formach szkolnych.

W ramach projektu b?d? prowadzone zaj?cia na kierunkach:
  • florysta,
  • opiekunka ?rodowiskowa,
  • technik urz?dze? audiowizualnych,
  • technik BHP.
Zapraszamy wszystkich mieszka?ców gm. Micha?owo zainteresowanych udzia?em w projekcie
 
 
Top!
Top!