Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Galeria arrow Inwestuj w siebie ...
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Inwestuj w siebie ... Email

   INWESTUJ W SIEBIE Z PO?YTKIEM DLA WSZYSTKICH"

 

       Z okazji zako?czenia realizacji I edycji szkole? w modu?ach II, III, IV, V ( zaj?cia realizowane by?y w dniach od 17 pa?dziernika 2005 roku do 14 lutego 2006 roku) zosta?a zorganizowana konferencja  promuj?co - podsumowuj?ca realizacj? projektu po??czona  z uroczystym rozdaniem certyfikatów  w dniu 16 lutego 2006 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku przy ul. ?abiej 5.
    W uroczysto?ci wzi??a udzia? Pani Naczelnik Wydzia?u Edukacji i Sportu Lucja Orzechowska, zespó? zarz?dzaj?cy projektem,  trenerzy realizuj?cy poszczególne zaj?cia w projekcie  oraz beneficjenci ostateczni.

 

 

1.
100_2289.jpg
2.
koniec 026.jpg
3.
koniec 028.jpg
4.
koniec 031.jpg
5.
koniec 040.jpg
6.
koniec 055.jpg

 

 

        Zako?czenie realizacji projektu dla Beneficjentów realizuj?cych I modu?  spawanie metod? MAG odby?o si? w 23 marca 2006 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku przy ulicy ?abiej 5)  z udzia?em trenerów realizuj?cych zaj?cia, cz?onków zespo?u zarz?dzaj?cego projektem oraz pana Andrzeja Baranowskiego dyrektora firmy szkoleniowej „P.M Uniwersum Kursy i Szkolenia Zawodowe”. Zaj?cia w tym module w I edycji by?y realizowane w terminie 12 grudnia 2005 roku do 23 marca 2006 roku.

1.
foto 015.jpg
2.
foto 019.jpg
   

 

 

 
 
Top!
Top!